Beach coffee: Poveste la o cafea/ Beach coffee: a coffee Story

Cafea85d4ae152899a7ac2a2a01b31b6f75d8„Cafeaua trebuie sa fie neagră ca noaptea, tare ca moartea dar dulce ca iubirea”, spune un vechi proverb turcesc.

Închizi ochii şi începi să bei cafeaua … Pe plajă, dimineaţa. Şi începe povestea, care nu ar curge ca valul pe unda cerului la o cafenea.

Povestea cafelei. A fost descoperită în estul Africii, într-o zonă în care se află astăzi Etiopia. O legendă populară vorbeşte despre un păstor de capre pe nume Kaldi, care a observat un comportament destul de agitat al caprelor, după ce acestea consumaseră fructele unui arbust. Curios, Kaldi a încercat să consume el însuşi acele fructe şi a constatat că îi conferă o senzaţie de revigorare. Auzind despre această plantă extraordinară, călugării au uscat fructele, astfel încît să le poată transporta la mănăstirile mai îndepărtate. Ulterior au combinat fructele cu apa, le-au consumat şi au băut lichidul, care îi stimula şi îi ţinea treji pentru rugăciune.

Comercianţii veneţieni au adus cafeaua în Europa în 1615. La început, era vîndută de către comercianţii de limonadă şi se credea că are calităţi medicinale. Primul magazin de cafea din Europa a fost deschis la Veneţia, în 1683, iar celebrul Caffe Florian din Piazza San Marco a fost deschis în 1720. Odată ajunsă în Europa, această nouă băutură a fost puternic criticată de Biserica Catolică, iar mulţi considerau că papa ar trebui să o interzică, deoarece o numeau băutura diavolului. Spre surprinderea lor, papa a binecuvîntat cafeaua, declarînd-o băutură creştinească. Şi dacă a ajuns în Europa, odată cu descoperirea Lumii Noi a fost ceva absolut normal ca „băutura diavolului“ să treacă oceanul. În anii 1700, cafeaua şi-a croit drumul pînă în Americi, datorită unui căpitan francez de infanterie, care a dus cu sine o mică plantă în lunga sa călătorie peste Atlantic. Astăzi, peste 400 de miliarde de căni de cafea sînt consumate în fiecare an, cafeaua fiind cea mai populară băutură din lume.

Povestea continuă…

“Coffee should be black as night, strong as death but sweet love,” says a Turkish proverb.

Close your eyes and start to drink coffee … On the beach in the morning. And the story begins, which would not flow like the tide on the sky wave at a cafe.

The story of coffee. It was discovered in East Africa, in an area where Ethiopia is today. A popular legend talks about a goatherd named Kaldi, who noticed a rather hectic behavior of goats after they ate the fruit of a shrub. Curious, Kaldi tried to eat those fruits himself and found that gives a feeling of refreshment. Hearing about this extraordinary plant, dried fruits monks, so that they can carry more distant monasteries. Subsequently fruit combined with water they have consumed and drank the liquid, which kept them awake stimulate and prayer.

Venetian traders brought coffee to Europe in 1615. Initially, it was sold by traders lemonade and is believed to have medicinal qualities. Europe’s first coffee shop was opened in Venice in 1683 and the famous Caffe Florian in Piazza San Marco was opened in 1720. Once in Europe this new beverage has been strongly criticized by the Catholic Church, and many believed that Pope They should ban as a drink called the devil. To their surprise, the pope blessed coffee declaring a Christian drink. And if it came to Europe with the discovery of the New World it was something absolutely normal “devil drink” to cross the ocean. In the 1700s, coffee and working his way up in America, thanks to a French infantry captain, who took back a small plant in his long journey across the Atlantic. Today, over 400 billion cups of coffee are consumed every year, coffee is the most popular drink in the world.

The story continues …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s