Lacoste. The Truth.

Lacoste1

Născut în 1904, într-o familie bogată din Paris, Jean Rene Lacoste este mai cunoscut astazi pentru moştenirea lăsată modei, decât pentru realizarile sale de pe terenul de tenis.

Puţini sunt cei care mai ştiu faptul că a fost un jucător foarte bun de tenis. Lacoste a câştigat Openul francez de trei ori (în 1926, 1927 şi 1929), Wimbledonul (în 1925 şi 1928), şi U.S Openul doi ani la rând (1926 şi 1927). A fost supranumit de către presa franceză “unul dintre cei patru muşchetari” ai echipei de Cupa Davis a Franţei, care a caştigat Salatiera de Argint în premieră pentru Franţa (în 1926 şi 1927). Din păcate, o boală respiratorie l-a silit să se retragă în plină glorie, la numai 25 de ani şi imediat după câştigarea Openului Franţei de la Roland Garros, în anul 1929.

Purtau marca la vedere

Rene şi-a manifestat public pasiunea pentru modă la finala U.S Openului din 1926. Atunci, el şi-a adjudecat meciul îmbrăcat într-un echipament desenat chiar de el: primul tricou cu mânecă scurtă şi ţesut dintr-un material mult mai subţire decât cele fabricate până atunci, care permitea corpului să respire. “A fost primul echipament cu adevarat sportiv, prima mare performanţă a echipamentului de sport în general, nu numai în tenis”, spunea Bernard Lacoste, cel care a preluat conducerea companiei de la tatăl său, în 1962.

Unul dintre oamenii care au crezut în desenele sale, chiar atunci când Federaţia Franceză de Tenis le-a considerat puţin prea îndrăzneţe, a fost Andre Giller, proprietarul celei mai mari fabrici de tricotaje la acea vreme. Parteneriatul celor doi a însemnat lansarea companiei “La Chemise Lacoste”, în 1933. Au fost produse în serie tricorile polo cu însemnul Lacoste în dreptul pieptului, tricouri cu care la început a jucat doar “Aligatorul” (aşa a fost poreclit Rene, şi veţi vedea mai jos de ce). Au fost primele echipamente care purtau marca la vedere, nu pe eticheta interioară. În loc de bluzele cu mâneci lungi, aproape toate albe, cel mult gri deschis, Lacoste a introdus primele tricouri cu mânecă scurtă şi guler polo, folosite şi astăzi de foarte mulţi jucători.

Aligator, nu crocodil

Brandul îi poartă numele şi marca distinctivă: aligatorul cu gura deschisă. Este vorba despre un aligator, nu un crocodil aşa cum cred mulţi dintre admiratorii casei de modă. Rene Lacoste a explicat de unde a apărut faimosul aligator. “Presa americană m-a poreclit “Aligatorul” după un pariu pe care l-am făcut cu căpitanul echipei noastre de Cupa Davis. El mi-a promis o geantă din piele de aligator în cazul în care câştigam un meci foarte important împotriva americanilor. Publicul american a preluat porecla pe care mi-a dat-o presa pentru tenacitatea mea din teren: spuneau că nu îmi abandonez niciodată prada. Aşa că bunul meu prieten Robert George mi-a desenat un mic aligator pe care l-am brodat pe vesta de joc”, spunea Rene într-un interviu, cu doar câţiva ani înainte de a se stinge din viaţă, în 1996, la vârsta de 92 de ani. Ca un fapt divers, primul aligator purtat de Rene a fost galben şi nu verde.

Explicaţia pentru care aligatorul s-a “transformat” în crocodil este simplă: deoarece limba franceză nu avea un termen pentru “aligator”, porecla a fost schimbată de presa franceză în “Le crocodile”. Bernard Lacoste mai spune că extinderea companiei a început cu adevărat în 1951, când Lacoste a spart tiparele conservatoare ale sportului alb, denumit astfel după culoarea echipamentelor de joc, şi a introdus prima linie de tricouri multicolore. Noile tricouri nu s-au impus atât de rapid. Numai la U.S Openul de la începul anilor ’70 noile modele au devenit cu adevărat populare, fiind purtate de mai mulţi jucători de top. După recunoaşterea primită din partea jucătorilor, produsele Lacoste au ajuns să fie purtate de toţi iubitorii de tenis şi nu numai. Astăzi Lacoste produce pe lângă haine şi accesorii, chiar genţi precum aceea câştigată de Rene la finala de Cupa Davis, dar şi ceasuri, ochelari şi, bineînţeles, faimoasele tricouri polo.

See you later

Lacoste este în prezent un brand în sine, o marcă cu un public ţintă foarte bine conturat la nivel mondial. Compania depăşeşte un miliard de dolari în vânzări anuale şi a atins noi cote de popularitate. Imediat după ce s-a stins din viaţă, Publicis, agenţia franceză care l-a manageriat pe Rene decenii la rând, a publicat un print celebru: lângă marca Lacoste au fost inscripţionate cuvintele “See you later”…
Specialiştii în Lacoste, căci există şi aşa ceva, au făcut un fel de cod al mărcii: materialul trebuie să fie predominant bumbac; pe interior eticheta are specificat pe ea numele producătorului şi compoziţia materialului scrisă în şapte limbi, una sub alta, şi alte detalii despre spălare/călcare; nasturii nu trebuie să aibă scris niciodată pe ei Lacoste sau să aibă “desenat” aligatorul, ci trebuie să fie lucioşi ca perlele; aligatorul trebuie să fie mereu pe partea stângă şi niciodată pe dreapta, aplicat şi cusut (nu lipit); mărimea să fie exprimată mereu în cifre şi nu litere; aligatorul trebuie să fie bine detaliat, iar limba acestuia nu trebuie să fie scurtă, ci de-a lungul gurii!

***

Born in 1904 into a wealthy family in Paris, Jean Rene Lacoste is best known today for the legacy fashion than for his achievements on the tennis court.

Few are those who know that it was a very good tennis player. Lacoste won the French Open three times (in 1926, 1927 and 1929), Wimbledonul (in 1925 and 1928), and the u.s. Open two years in a row (1926 and 1927). He was dubbed by the French press as “one of the four Musketeers” Davis Cup team of France, who won silver in the Salatiera first for France (1926 and 1927). Unfortunately, a respiratory illness forced him to retire in full glory, only 25 years old and immediately after winning the French Openului at Roland Garros, in the year 1929.

Bore sight mark

Rene and he has expressed publicly his passion for fashion at the final of the u.s. Openului in 1926. Then, he awarded the game dressed in a drawing by him equipment: first short sleeved and tissue of a much thinner than those manufactured by then, which allowed the body to breathe. \”It was the first truly sporty equipment, the first high performance sports equipment in general, not just in tennis,” said Bernard Lacoste, who took over the company from his father in 1962.
One of the people who have believed in his designs, even when the French Tennis Federation considered it a little too bold, Giller, Andre was the owner of the largest knitwear factories at the time. The partnership of the two company’s launch meant “Chemise Lacoste in 1933. They were produced in series with the device did tricorile polo Lacoste shirts in the right chest, that at one time he only played “Xochitl” (as he was nicknamed, Rene, and you will see why below). It was the first equipment which bore the mark, not the label. Instead of shirts with long sleeves, almost all white, more than grey, Lacoste introduced the first shirts with short sleeves and collar polo, used today by many players.

Alligator not crocodile

Brand bears his name: Xochitl and distinguishing mark with mouths open. It is about an alligator, a crocodile as I think many of his fashion house. Rene Lacoste explained where appeared the famous crocodile. \”The American Press has nicknamed\” Xochitl \”after a bet that I did with the captain of our team of Davis Cup. He promised me a leather handbag alligator where câştigam very important match against the Americans. The american public has acquired the nickname I gave it press for my tenacity on the ground: that I don’t never abandon my prey. So my good friend Robert George drew me a small alligator which I’ve embroidered on the jacket of the game, \”said Rene in an interview, with only a few years before he died in 1996 at the age of 92 years. As a trivia, the first alligator worn by Rene was yellow and not green.
The explanation for the Xochitl was “transformed” the crocodile is simple: since the French did not have a term for “alligator”, the nickname was changed to the French press in “Le crocodile”. Bernard Lacoste says that the extension of the company really began in 1951, when Lacoste broke the conservative white patterns of sport, named after the color of play equipment, and introduced the first front line of shirts. New t-shirts there were better so quickly. Only at the u. S Open in începul the 1970s new models have become really popular, being worn by many top players. After the recognition received from players, Lacoste products were worn by all tennis lovers and not only. Today, in addition to producing Lacoste clothing and accessories such as handbags, even so the finals won by Rene Davis Cup, as well as watches, glasses and of course the famous polo shirts.

See you later

Lacoste is currently a brand in itself, a brand with a target audience very well outlined. The company is more than a billion dollars in annual sales, and reached new levels of popularity. Soon after he died, the French Agency Publicis, which he managed to row on Rene decades, published a famous print near the mark: Lacoste were written the words “See you later” …
Specialists in Lacoste, because there is such a thing, and have made some sort of code of the mark: the material must be predominant; on the inside it has the label specified by the manufacturer and material composition written in seven languages, one under the other, and other details about washing ironing; buttons must not have ever written on them or have Lacoste “drawing” Xochitl, but must be lucioşi like pearls; Xochitl must always be on the left and on the right, never applied and sewn (not glued); the size is expressed in numbers and not letters; Xochitl must be well detailed, and its language should not be short, but over your mouth!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s