What gives them a miliardară advice to those who want to get rich/Ce sfaturi le dă o miliardară celor care vor să se îmbogăţească

The richest woman in the world has a message … kinda strange for those who want to earn money, “to get you îmbogăţeşti is simple if you start to beer and hard work! Australian Miliardara Gina Rinehart wrote, in an editorial published in the Australian Resources Magazine that “there is no monopoly on becoming a millionaire”, according to the Huffington Post.

“If you are envious of those who have money, no longer stand for nothing, you are pitiful,” Rinehart said. “Do something to earn money, spend less time on beer, smoking and socializând and more time working.
Rinehart argues that the only way to earn money is to work more and more, and the money to invest to produce and more. Miliardara is rather familiar with the second assertion, given that he inherited from his father, who died in 1992, a business in mining industry of 75 million dollars.
In the past 20 years, Rinehart has multiplied the amount, reaching a fortune of $ 386 million. “And you probably did this after having worked hard, but in the race to become the superbogat, counts a lot and with what you start,” comment on the HuffPost.
An insult to workers at Australia’s Leveraging of resources, Gina Rinehart and increased his wealth by 29,17 billion dollars. Basically, australianca produces $ 598 per second and more than a million dollars every half hour, and then if we draw the line at the end of the day we get to ameţitoarea the amount of $ 52 million. Gina Rinehart is the richest woman in the world, displacing them on Christy Walton, widow of Wal-Mart co-founder John Walton, which holds a monopoly on the retail market in the USA.
According to a recent study, nearly 70% of children of the wealthiest people in the world working in family businesses, which gives them an advance in the race compared to others. Comment Ginei Rinehart has sparked a real storm in Australia where the richest person.
The Treasury Chief said that “what he said this woman is an insult to the millions of Australian workers who go to work with conscientiousness every day in order to pay taxes and to nourish the children,” wrote the Sydney Morning Herald.

Cea mai bogata femeie din lume are un mesaj cam…ciudat pentru cei care vor să câştige bani: “Să te îmbogăţeşti este simplu dacă renunţi la bere şi începi să muncesti!!. Miliardara australiană Gina Rinehart a scris, într-un editorial publicat în Australian Resources Magazine că “nu există monopol pe a deveni milionar”, potrivit Huffington Post.

 

“Dacă eşti invidios pe cei care au bani, nu mai sta degeaba, plângându-ţi de milă”, a spus Rinehart. “Fă ceva ca să câştigi bani, petrece mai puţin timp la bere, fumând şi socializând şi mai mult timp muncind”.

Rinehart susţine că singura modalitate de a câştiga bani mulţi este să munceşti şi mai mult, iar banii să îi investeşti pentru a produce şi mai mulţi. Miliardara este familiarizată mai degrabă cu a doua afirmaţie, în condiţiile în care a moştenit de la tatăl său, care a murit în 1992, o afacere în industria miniera de 75 de milioane de dolari.

 

În ultimii 20 de ani, Rinehart a multiplicat suma, ajungând la o avere de 386 de milioane de dolari. “Şi probabil că a reuşit acest lucru, după ce a muncit din greu, dar în cursa pentru a deveni superbogat, contează foarte mult şi cu ce începi”, comentează HuffPost.

O insultă la adresa muncitorilor

Fructificând la maximum resursele Australiei, Gina Rinehart şi-a crescut averea până la 29,17 miliarde de dolari. Practic, australianca produce 598 de dolari pe secundă şi peste un milion de dolari la fiecare jumătate de oră, iar dacă tragem linie, la sfârşitul zilei ajungem la ameţitoarea sumă de 52 milioane de dolari. Gina Rinehart este cea mai bogată femeie din lume, surclasându-le pe Christy Walton, văduva lui Wal-Mart, fondatorul companiei John Walton, grup ce deţine monopolul pe piaţa de retail din SUA.

Potrivit unui studiu recent, aproape 70% dintre copiii celor mai bogaţi oameni din lume lucrează în companiile familiei, ceea ce le oferă un avans în cursă,comparativ cu ceilalţi. Comentariul Ginei Rinehart a stârnit o adevărată furtună în Australia, unde este cea mai bogată persoana.

Şeful Trezoreriei a declarat că “ceea ce a spus această femeie este o insultă la adresa milioanelor de de muncitori australieni care merg cu conştiinciozitate la serviciu în fiecare zi pentru a-şi plati taxele şi pentru a-şi hrăni copiii”, scrie Sydney Morning Herald.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s