Be my Valentine!/”Be my Valentine!”. Istoria Zilei Îndrăgostiților

History Valentine, patron of lovers, celebrated on February 14 is lost in Roman history. A legend says that Valentine was a priest who served in IIl-th century in Rome. When Emperor Claudius II decided that century unmarried men were better soldiers than those with wives and families, outlawed marriage for young people. He married men wanted to make a “nursery” of potential soldiers. Valentine, realizing the injustice of the decree issued at the face on Claudius and continued to officiate marriages for young lovers in secret. When his work was discovered, the king condemned to death. Today, the Catholic Church recognizes at least three different saints, Valentine or Valentinus is called and all were martyred. Letters scented Other traditions say that Valentine was killed for trying to be helped Christians escape from Roman prisons where they were beaten and tortured. According to another legend, Valentine is the one who sent the first postcard (“Valentine”). While in prison, the prison guard’s daughter fell in love, and before he died, wrote a letter to sign a \ “from your Valentine \”, expression that is used today. Hence arose \ “traditional \” to send letters scented February 14, drawing flowers, hearts and Cupid, requesting “Be my Valentine.”

Istoria Sfantului Valentin, patronul îndrăgostiţilor, sărbătorit pe 14 februarie se pierde în istoria Imperiului Roman. O legendă spune că Valentin a fost un preot care slujea prin secolul al IIl-lea în Roma.

Cand împăratul Claudius al II-lea a hotărât că bărbaţii necăsătoriţi erau soldaţi mai buni decât cei cu neveste şi familii, a scos în afara legii căsătoria pentru cei tineri. El a vrut să facă din bărbaţii necăsătoriţi o “pepinieră” de potenţiali soldaţi.
Valentin, dându-şi seama de nedreptatea decretului emis, l-a infruntat pe Claudius, continuând să oficieze căsătorii în secret pentru tinerii îndrăgostiţi. Când fapta lui a fost descoperită, împăratul l-a condamnat la moarte. În zilele noastre, Biserica Catolică recunoaşte cel puţin trei sfinţi diferiţi, care se numesc Valentin sau Valentinus şi care cu toţii au fost martirizaţi.

Scrisori parfumate
Alte tradiţii spun că Valentin ar fi fost omorât pentru încercarea de a-i fi ajutat pe creştini să scape din închisorile romane, unde erau bătuţi şi torturaţi. Potrivit altei legende, Valentin este cel care a trimis prima felicitare (“valentină”).
În timp ce se afla în inchisoare, s-a îndrăgostit de fiica paznicului închisorii, şi înainte de a muri, a scris o scrisoare pe care a semnat-o “de la al tău Valentin”, expresie care se foloseşte şi astăzi. De aici a apărut “tradiţia” de a trimite în ziua de 14 februarie scrisori parfumate, desenate cu flori, inimioare şi amoraşi, cu cererea “Be my Valentine!”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s