Falco – full of whiskey and cocaine when he recorded megahitul “Jeanny” /Falco – plin de whisky şi de cocaină când a înregistrat megahitul „Jeanny” |

It is said that he “lived hard and died quickly.” Austrian, real name Johann (Hans) Hölzel, known by his stage name Falco, was in memory of a time as one of the great pop stars. On February 6, 1998 the artist died in a tragic car accident in the Dominican Republic before the age of 41 years in the same month (February 19). He was born in Vienna, the only survivor of triplets. Since the child has started to signs of unusual musical talent. Leaving school at the age of 16 years, and in 1977 enter the Vienna Conservatory. Cancel after one semester to become \ “true musician \”. A short lived in West Berlin, where he plays a jazz-rock band. She returned to Vienna and its assigns alias Falco, in honor of the East German skier Falko Weisspflog, changing only one letter of its name. Place 1 in the U.S. His solo music career started in 1982, \ “Der Kommisar \” – play about drug abuse. Success can easily: Falco gets top sites in most European and American, where even among the few artists \ “old continent \” still placed in leading positions. Inspired by the movie \ “Amadeus \”, Falco song recorded in 1985 \ “Rock Me Amadeus \”, which in 1986 reached number one in Billboard, the first piece of music history in German which was ranked 1 in the U.S.. From the same album with “Amadeus” is also part \ “Vienna Calling \”-another international hit. The song \ “Jeanny \” from the album \ “Falco 3 \”, propelled again topping the charts in Europe. Even if the song was controversial, as they broadcast on some radio stations, commercial success was unstoppable. In 1986 released the album \ “Emotional \”, then go for one year world tour in Japan. Although not always kept on the heights of success, Falco had a high rate in terms of art. Irony of fate: the song \ “Out Of The Dark \” quickly enter the international charts, artist already dead. Unfortunately, the last album \ “Out Of The Dark (Into The Light) \”, which appeared two years worked only two weeks after his death. The artist was buried in Central Cemetery in Vienna, where over 10,000 people have made a final tribute. Falco aggression and despair have serious problems due to excessive consumption of alcohol and drugs, was hospitalized several times in rehab clinics. Recently, his former manager, Horst Bork, published a book showing that Falco lived intensely, as far as was given. In 1986, Austrian he was offered a DM 12 million for three albums. “But Falco lost a plane to London. He was drunk. The result of long negotiations and efforts was destroyed by alcohol and drugs, “concludes Brok. Vices but would contribute decisively to the birth of a masterpiece. As former manager of singer reveals he was filled with Jack Daniels whiskey and cocaine when he recorded megahitul “Jeanny”: “The combination of aggressiveness and desperation that made him sing for his life,” says Brok. Memories of the episode could not miss the alleged daughter of singer. “Girlfriend, Isabella, claimed during pregnancy that the baby was conceived in Altstadt Hotel in Graz, in the summer of 1985. But the night in question, Falco drank excessively in the bar and was comatose state. I say this, but I cut it short: “It may be right, but now I want a baby.” In 1993, DNA tests showed that the biological father of Katharine. And model Caroline Perron Canadian singer remembers how it was, he knew closely: “It was sensitive and romantic. It was bad only when drinking. When was unbearable. Therefore he broke our relationship “. Even if one of us is gone, even though many have probably forgotten hits of surviving, both original version and the remixes.

Se spune despre el că “a trăit intens şi a murit repede”. Austriacul, pe numele adevărat Johann (Hans) Hölzel, cunoscut sub numele de scenă Falco, a rămas în memoria timpului drept unul unul dintre marile staruri ale muzicii pop.

Pe 6 februarie 1998 artistul murea într-un tragic accident de maşină în Republica Dominicană, înainte de a împlini vârsta de 41 de ani, în aceeaşi lună (pe 19 februarie).

S-a născut la Viena, fiind singurul supravieţuitor de tripleţi. Încă de copil a început să dea semnele unui talent muzical neobişnuit. Părăsea şcoala la vârsta de 16 ani, iar în 1977 intra la Conservatorul din Viena. Renunţă după un semestru, pentru a deveni “un muzician adevărat”. O scurtă perioadă a trăit în Berlinul de Vest, unde cânta într-o trupă de jazz-rock. Se întoarce la Viena şi îşi atribuie pseudonimul Falco, în onoarea schiorului est-german Falko Weisspflog, schimbând doar o literă din numele acestuia.

Locul 1 in SUA

Îşi începe cariera muzicală solo în 1982, cu “Der Kommisar”- piesă despre abuzul de droguri. Succesul nu se lasă aşteptat: Falco pătrunde în majoritatea top-urilor europene şi chiar în topul american-unde puţini artişti de pe “bătrânul continent” se plasau pe poziţii fruntaşe. Inspirat de filmul “Amadeus”, Falco înregistrează în 1985 piesa “Rock Me Amadeus”, care în 1986 ajungea pe primul loc în Billboard, fiind prima piesă în limba germană din istoria muzicii care a ocupat locul 1 în SUA. De pe acelaşi album cu “Amadeus” mai face parte şi “Vienna Calling”-alt hit mondial. Piesa “Jeanny” de pe albumul “Falco 3”, l-a propulsat iarăşi în fruntea topurilor din Europa. Chiar daca piesa a fost controversată, fiind interzisă difuzarea ei la unele posturi de radio, succesul comercial a fost de neoprit.

În 1986 lansa albumul “Emotional”, după care pleca, timp de un an, într- turneu mondial în Japonia. Chiar dacă nu se menţinea tot timpul pe culmile succesului, Falco avea o cotă ridicată din punct de vedere artistic. Ironia sorţii: când piesa “Out Of The Dark” intra rapid în topurile internaţionale, artistul deja murise. Din păcate, ultimul album “Out Of The Dark (Into The Light)”, la care lucrase doi ani a apărut abia la două săptămâni după moartea sa. Artistul a fost înmormîntat în Cimitirul Central din Viena, unde peste 10.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu.

Agresivitate şi disperare

Falco avea serioase probleme din cauza consumului excesiv de alcool şi droguri, fiind internat de câteva ori în clinici de dezintoxicare. Nu demult, fostul său manager, Horst Bork, a publicat o carte din care rezultă că Falco a trăit intens, atât cât i-a fost dat. În 1986, austriacului îi era oferit un contract de 12 milioane mărci germane pentru trei albume. “Dar Falco a pierdut avionul spre Londra. Era beat. Rezultatul unor lungi negocieri şi eforturi susţinute a fost distrus de alcool şi droguri”, concluzionează Brok.

Însă viciile aveau să contribuie decisiv la naşterea unei capodopere. După cum dezvăluie fostul manager al interpretului, acesta era plin de whisky Jack Daniels şi de cocaină când a înregistrat megahitul „Jeanny”: „Combinaţia de agresivitate şi disperare l-a făcut să cânte ca pentru viaţa lui”, povesteşte Brok. Dintre amintiri nu putea să lipsească episodul presupusei fiice a cântăreţului. “Iubita lui, Isabella, a susţinut în timpul sarcinii că fetiţa a fost concepută în Hotelul Altstadt din Graz, în vara lui 1985. Dar, în noaptea cu pricina, Falco a băut peste măsură în bar şi era în stare comatoasă.

I-am spus asta, dar mi-a tăiat-o scurt: „Se poate să ai dreptate, dar acum eu vreau un copil”. În 1993, testele ADN au arătat că nu este tatăl biologic al Katharinei. Şi modelul canadian Caroline Perron îşi aminteşte cum era cântăreţul, pe care l-a cunoscut îndeaproape: „Era sensibil şi romantic. Era rău doar când consuma alcool. Atunci era insuportabil. De aceea s-a şi rupt relaţia noastră”.

Chiar dacă a dispărut dintre noi, chiar dacă probabil mulţi l-au uitat, hit-urile lui supravieţuiesc, atât în varianta originală, cât şi în remix-uri.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s