The man who invented the bra died in misery and totally ignore/Bărbatul care a inventat sutienul a murit în mizerie și total ignora

It is considered the first star-designer in the history of fashion, but few are those who take into account the fact that Paul Poiret (1879-1944) is one that has revolutionized the world of haute couture. Earning the right as the King of Fashion, as recognition of his genius in a versatile field. His major contribution is that she issued the … corset. It is the first fashion designer to launch lingerie pieces tailored for women … real, leaving fashion corsets type \ “armor \” extremely embarrassing, but filmmakers \ ‘wasp waist \ “. And, among other things, gave women an alternative, unimaginable at that time to wear pants. All creation of fashion is made in connection with the great cultural streams of the early twentieth century: cubism, Orientalism, Symbolism, primitivism. Hallmark: Paul Poiret rose was a French fashion designer. A \ “couturier \” in Paris, which brought La Belle Epoque success. He worked first for the designer Jacques Doucet in the late 1890s. His first achievement was a dress of which were sold at least 400 copies, raising awareness and Doucet’s admiration for his work quality. By the end of the period of apprenticeship, he worked briefly for the House of Worth, the famous fashion house Charles Frederick Worth, called “The walls of haute couture.” He opened his own fashion house in 1904 on Rue Auber 5. It quickly became famous for its full beauty and refinement, but especially for making elegant dresses, both day and evening. Poiret’s vision, highly innovative for the entire women’s contemporary fashion he later sought the release of the female body from any constraints. Poiret was a reformer of women’s fashion roots, including its outstanding innovation in feminine underwear, bra modern invention is one of the most popular. May had been some “precursors” of the modern bra, but Paul Poiret popularize French deignerul more relaxed line of the bodice, on account of women’s empowerment. In 1907 the word “Brassiere” first appears in the magazine \ “Vogue \” Poiret is one that encourages women to wear bras in France instead of corsete.Între 1909 and 1914, Paul Poiret dominate Parisian haute unparalleled scene couture. Also became the first couturier to launch in 1911, own fragrance called “Rosine” – as compared to most. Inspired by Art Nouveau was also a precursor (for what was to become Art Deco), Paul Poiret created clothes with rich and complex reasons, loose, loose, or toga-type jacket in contrasting colors and with a clear air exotic, incorporating elements of clothing worn clothes everyday life of people in Asia Minor, Middle East and East Asia. Signature of creator imaging was roses, a decorative element of its create (drawing of a rose, accompanied by text \ “Paul Poiret of Paris \”). Amazement over time World War I marked the destiny and led to the decline of a certain world. Another world, especially Europe is another \ “born \”. Among \ “victims \” of this later period included the Poiret, who, without ceasing to be creative and artistic, suffered a decline accelerated, due in part to the emergence of new fashion designers such as Coco Chanel. Interest in his creations returned during the exhibition in Paris in 1925 (Exposition des Arts Decoratifs). After this year’s top attractions of Poiret’s products gradually decreased, disappearing completely in the late 20. In 1929, unfortunately, \ “King \” I had to admit the inevitability of decline in its success, the company became bankrupt. Poiret died in 1944 almost totally ignored the mess and … designer was famous at the time for lavish parties they organize. For example, one of them, called \ “A thousand and second night \” (inspired by the story of \ “A Thousand and One Nights \”), held the night of 24 to 25 June 1911, had over 300 guests who had to be dressed in oriental costume. If guests came dressed inappropriately, they would be the option to change clothes oriental clothing that came with the host or provide them to leave the party were invited. In April 2005, at Paris, a clothing merchant \ ‘old \’, Francoise Auguet, an exhibition, followed by an auction of 600 of the same size clothes, all made by Paul Poiret for his wife, Denise. All these clothes are in excellent condition, have been kept for more than half a century cabinets house one of Poiret’s nieces. The exhibition was an outstanding success, both as a fashion event and as a financial success, selling produce an equivalent amount of U.S. $ 2 million. The whole wardrobe of Denise Poiret, performed in the manner of prêt-à-porter, containing dresses, tunics, robes, deux-pieces, pants, blouses, made in the various European styles, exotic, ancient and modern stunned a generation that had forgotten or never know who was, in fact, Paul Poiret.

Este considerat primul star-designer din istoria modei, dar puţini sunt cei care mai iau în seamă faptul că Paul Poiret (1879-1944) este cel care a revoluţionat lumea haute couture. Câştigându-şi pe drept denumirea de King of Fashion, ca semn de recunoaştere pentru genialitatea sa într-un domeniu versatil.

Contribuţia lui majoră constă în faptul că a eliberat femeia de…corset. Este primul creator de modă care a lansat piesele de lenjerie intimă croite pentru femei…reale, părăsind moda corsetelor de tip “armură”, extrem de stânjenitoare, dar realizatoare de “talie de viespe”. Şi, printre altele, i-a oferit femeii alternativa, de neimaginat în acel timp, de a purta pantaloni. Toată creaţia lui în modă este pusă în legătură cu marile curente culturale de la începutul secolului XX: cubism, orientalism, simbolism, primitivism.

Semn distinctiv: trandafirul

Paul Poiret a fost un creator de modă francez. Un “couturier” din Paris, căruia La Belle Epoque i-a adus succesul. A lucrat la început pentru pentru designerul Jacques Doucet la sfârșitul anilor 1890. Prima sa realizare a fost o rochie din care s-au vândut cel puțin 400 de exemplare, stârnind atenția și admirația lui Doucet pentru munca sa de calitate. Până la terminarea perioadei de ucenicie, a lucrat pentru scurt timp pentru House of Worth- casa de modă a celebrului Charles Frederick Worth, supranumit și “La pere de haute couture”.

Şi-a deschis propria sa casă de modă în 1904, pe Rue Auber 5. A devenit repede faimos pentru produsele sale pline de frumusețe și rafinament, dar în special pentru realizarea de rochii elegante, atât de zi cât și de seară. Viziunea lui Poiret, extrem de novatoare pentru întrega modă feminină contemporană cu el și ulterioară, urmărea eliberarea corpului femeii de orice fel de constrângeri. Poiret a fost un reformator din rădăcini al modei feminine, inclusiv prin inovațiile sale deosebite în domeniul lenjeriei intime feminine, inventarea sutienului modern fiind una dintre cele mai cunoscute. Mai fuseseră câţiva “precursori” ai modernului sutien, dar deignerul francez Paul Poiret populariza linia mai relaxată a corsetului, pe motivul emancipării femeilor. În 1907 cuvântul “brassiere” apare pentru prima dată în revista “Vogue”, Poiret fiind cel care le încurajează pe femeile din Franţa să poarte sutiene în loc de corsete.Între 1909 și 1914, Paul Poiret domina fără egal scena pariziană de haute couture. Totodată, devenea primul creator de modă care lansa, în 1911, propriul parfum, numit “Rosine”- după fata sa cea mai mare.

Inspirat de către Art Nouveau, fiind totodată un precursor (a ceea ce urma să devină Art Deco), Paul Poiret a creat haine cu motive bogate și complexe, lejere, largi, de tip manta sau togă, în culori vii și contrastante, având un clar aer exotic, încorporând elemente de îmbrăcăminte din hainele purtate în viața de zi cu zi de oamenii din Asia Mică, Orientul Mijlociu și Asia de est. Semnătura imagistică a creatorului a fost trandafirul, un element decorativ al creaților sale (desenul unui trandafir, însoțit de textul “Paul Poiret à Paris”).

Uimire peste timp

Primul Război Mondial a marcat destine şi a dus la declinul unei anumite lumi. O altă lume, și mai ales, o altă Europă se “năștea”. Printre “victimele” mai târzii ale acestei perioade s-a numărat și Poiret, care fără a înceta a fi creativ și artistic, a suferit un declin accelerat, datorat în parte și apariției a noi creatori de modă, cum ar fi Coco Chanel. Interesul pentru creaţiile sale a revenit în timpul expoziției de la Paris din 1925 ( Exposition des Arts Decoratifs). După acest an de vârf, atracția exercitată de produsele lui Poiret s-a diminuat treptat, dispărând complet la sfârșitul anilor 20. În 1929, din păcate, “regele” a trebuit să admită inevitabilitatea declinului succesului său, compania sa devenind falită. Poiret a murit în 1944 aproape în mizerie și total ignorat…

Designerul era celebru în epocă pentru petrecerile fastuoase pe care le organiza. Spre exemplu, una dintre acestea, supranumită “A o mie și doua noapte” (inspirată de povestea celor “O mie și una de nopți”), ținută în noaptea de 24 spre 25 iunie 1911, a avut peste 300 de invitați care trebuiau să fie îmbrăcați în costume orientale. În cazul în care oaspeții veneau impropriu îmbrăcați, ei aveau fie opțiunea de a-și schimba hainele cu care veniseră cu haine orientale pe care gazda le furniza sau erau poftiți să părăsească petrecerea. În aprilie 2005, la Paris, un comerciant de haine “vechi”, Francoise Auguet, organiza o expoziție, urmată de o vânzare la licitație a 600 de haine de aceeași mărime, toate realizate de Paul Poiret pentru soția sa, Denise. Toate aceste haine, aflate în excelentă condiție, au fost păstrate pentru mai bine de jumătate de secol în dulapurile casei uneia din nepoatele lui Poiret.

Expoziția a fost un succes remarcabil, atât ca eveniment monden cât și ca reușită financiară, vânzarea producând o sumă echivalentă a peste 2 milioane de dolari americani. Întreaga garderobă a Denisei Poiret, realizată în maniera prêt-à-porter, conținând rochii, tunici, robe, deux-pieces, pantaloni, bluze, realizate în cele mai variate stiluri europene, exotice, antice și moderne a uimit o generație care uitase sau nu știuse niciodată cine fusese, de fapt, Paul Poiret.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s