Russian magnates where I live/Unde locuiesc magnaţii ruşi

Virtually everywhere. Basically, have their place “well established \” where whoever does not have an account substantially outsider is considered very substantial. Let’s start with the residential area Rublevka-unofficial name one of the most expensive luxury neighborhoods of Moscow considered Beverly Hills Russia’s.
Here live the former Soviet elite, state officials, businessmen, celebrities, and a psychotherapist in fashion! Moreover, an enumeration unnecessary as it is understood that there can not live an insignificant Sasha, Masha or apparent. Not surprising: the area is a “box \” Prime Minister Vladimir Putin and representatives of several companies and luxury brands (Ferrari, Lamborghini, Gucci, Prada, … name a few). When “English Russia \” published photos with a few houses and apartments in Rublevka, public and stopped breathing, and … that’s all.

It is well known that Russian magnates prefer to show their wealth by displaying very expensive houses. \ “In Russia is a state problem. When you give rich and well to say that you have a house in Miami, Ibiza or Monaco. It is a topic of conversation at a cocktail \ ‘, say estate agents. Therefore Rublevka is just a drop in a glass of expensive. Some of billionaires in Moscow and moved to Los Angeles, New York or Miami, where U.S. real estate relaunched, buying luxury villas for hundreds of millions of dollars. For example, Rustam Tariko, Russian billionaire who owns Russian Standard Bank and Standard Vodka, bought a 25.5 million dollar property in Miami, Vladislav Doronin, and his neighbor, the chairman of the Moscow real estate developer Capital Group, given in 2009, 16 million on a house that belonged to the athlete Shaquille O’Neal. In Manhattan, compoziorul Krutoi Russian Igor and his wife Olga, were paid about 48 million dollars for an apartment in the Plaza Hotel, apparently the most expensive acquisition in the area.
And not only that they did two, because it came after buying a house in the neighborhood of $ 13 million luxury Hamptons, Long Island. Took questions from the American press, his lawyer said Krutoi boss “took a house in Manhattan because he wanted a property in the city and not because they considered it a bargain. Russians always have money and want the best in all ponimaete? (No-see?) \ “. Ponimaem. As ponimaem the fact that, as Russian media informs, psychotherapist above it is in most patients Rublevka luxury neighborhood residents. ..

Teoretic peste tot. Practic, au locurile lor “bine stabilite”, unde cine nu are un cont substanţial, extrem de substanţial este considerat outsider. Să începem cu zona rezidenţială Rublevka-numele neoficial al unuia dintre cele mai scumpe cartiere de lux din Moscova, considerată Beverly Hills-ul Rusiei.

Aici locuiesc fosta elita sovietică, oficiali ai statului, oameni de afaceri, vedete, şi un psihoterapeut la modă! De altfel ,o enumerare inutilă, deoarece este de la sine înţeles că acolo nu poate locui un insignificant Saşa, sau o neobservabilă Maşa. Deloc surprinzător: în zonă se află şi o “căsuţă” a premierului Vladimir Putin, precum şi reprezentanţele multor companii şi branduri de lux (Ferrari, Lamborghini, Gucci, Prada- doar câteva…nume). Când “English Russia” a publicat fotografii cu câteva case şi apartamente din Rublevka, opiniei publice i s-a oprit respiraţia, şi…doar atât.
Este binecunoscut faptul că magnaţii ruşi preferă să îşi demonstreze bunăstarea prin etalarea caselor foarte scumpe. “În Rusia este o problema de statut. Când eşti bogat dă bine să spui că ai şi o casa în Miami, Ibiza sau Monaco. Este un subiect de conversatie la un cocktail”, spun agenţii imobiliari. De aceea Rublevka este doar o picătură într-un pahar costisitor. Unii dintre miliardarii de la Moscova s-au mutat în Los Angeles, New York sau Miami, unde relansează imobiliarele din SUA, cumpărând vile de lux de sute de milioane de dolari. Spre exemplu, Rustam Tariko, miliardarul care deţine Russian Standard Bank şi Russian Standard Vodka, a cumpărat o proprietate de 25,5 milioane de dolari în Miami, iar vecinul lui- Vladislav Doronin, preşedintele biroului de la Moscova al dezvoltatorului imobiliar Capital Group, a dat în 2009, 16 milioane de euro pe o casă care i-a aparţinut sportivului Shaquille O’Neal. În Manhattan, compoziorul rus Igor Krutoi şi soţia sa Olga, au plătit aproximativ 48 de milioane de dolari pentru un apartament în Plaza Hotel, se pare cea mai scumpă achiziţie din zonă.
Şi nu singura pe care au făcut-o cei doi, deoarece a venit după cumpărarea unei case de 13 milioane de dolari în cartierul de lux Hamptons, Long Island. Luat la întrebări de presa americană, avocatul lui Krutoi a declarat că boss-ul “şi-a luat o casă în Manhattan pentru că voia o proprietate în oraş şi nu pentru că a considerat-o un chilipir. Ruşii au bani şi întotdeauna vor ce este cel mai bun în toate, ponimaete? (n.r.-înţelegeţi?)”. Ponimaem. Aşa cum ponimaem şi faptul că, după cum informează presa rusă, psihoterapeutul menţionat mai sus îi are ca pacienţi pe majoritatea locuitorilor cartierului de lux Rublevka. ..

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s