Hamlet was suffering from exhaustion, and they had other problemsHamlet suferea de extenuare, ceilalţi aveau şi ei probleme /

Dr. Kenneth Heaton, gastroenterolog and, on top of that, a specialist in literature of the century XVI, proclaimed in a study published in the journal of Medical Humanities that if doctors would examine closely Shakespeare could better understand the sufferings of his patients!
“Shakespearean works could help doctors understand how the mind affects the body. Many doctors do not realize how many physical symptoms are caused only by psychological problems. Shakespeare was able to illustrate his creations this link because he conştienitizat Exceptionally a body sensations \ “, stated Heaton. The doctor looked Shakespearean works to discover sensory disorders, and apparently found numerous cases in which the characters lived psychosomatic disorders, which met in contemporary writings. A prime example of the doctor is Hamlet, \ “suffering from exhaustion because he was saddened \” (and as proof gives Heaton exclamation: \ “O Lord, how tired and dull and fusty futile and I think all embroidered- this world \ “.
Also in vision specialist, cold \ “is a symptom of shock, as can be observed in \”, and is of course illustrative phrase: \ “Ah, cold shivers through me ant comes as the heat of life I would give up now …. \ “. Our doctor did not leave: \ “Shakespeare described as emotional stress increased sensitivity to touch or durere.Percepţia Shakespeare that numbness can have a psychological origin does not seem to have been shared by his contemporaries, none of them included such events in the works considered \ “. Heaton says that \ “the problem of breathing difficulties \” can be found in at least 11 works, including \ “The two young men from Verona \”, and that problems with poor hearing have King Lear and Richard III. \ ” Many doctors are reluctant to attribute physical symptoms emotional disturbances, and this leads to delayed diagnosis, unnecessary investigations and inappropriate treatment \ “says the specialist. What also wonders: \” could be better doctors if they study Shakespeare? This is important because so-called functional symptoms are the main cause of viziteler in GP referrals to specialists or \ “.
But what about the fact that the Bard is known, according to other experts, two distinct periods in which no one knows exactly what to busy! Biographies talk about so-called \ “Lost Years \” years (1578-1582) before însurătorii with Anne Hathaway (a woman eight years older, already pregnant at the time of marriage), but also about the period 1585 to 1592 when it seems that Shakespeare would have traveled to Italy and would have joined the Marine Corps. These puzzles, plus many others have encouraged some analysts to define his work as \ “a dilemmatic ins \”, but the works of exception \ “healer \ ‘…

Doctorul Kenneth Heaton, gastroenterolog şi, pe deasupra , specialist în literatura secolului al XVI-lea, susţinea într-un studiu publicat în revista Medical Humanities că daca doctorii l-ar studia mai atent pe Shakespeare ar putea să înţeleagă mai bine suferinţele pacienţilor!

“Operele shakespeariene i-ar putea ajuta pe doctori să înţeleagă cum afectează mintea corpul. Mulţi medici nu îşi dau seama cât de multe simptome fizice sunt cauzate doar de problemele psihologice. Shakespeare a reuşit să ilustreze în creaţiile sale această legătură pentru că a conştienitizat într-un mod excepţional senzaţiile corporale”, preciza Heaton. Doctorul a cercetat operele shakespeariene pentru a descoperi afectiunile senzoriale, şi se pare că a găsit numeroase cazuri în care personajele trăiau tulburări psihosomatice, ceea ce în scrierile contemporane nu a întâlnit. Un prim exemplu al doctorului este Hamlet, “care suferă de extenuare pentru că era mâhnit” (şi Heaton dă drept dovadă exclamaţia: “O, Doamne, cât de obosit şi searbăd şi de prisos şi muced mi se pare tot rostu-acestei lumi”.
Tot în viziunea specialistului, frigul “este un simptom al şocului, aşa cum se poate observa în “, şi urmează bineînţeles fraza exemplificatoare: “Ah, reci fiori mă furnică prin vine, ca şi cum căldura vieţii m-ar lăsa de-acum….”. Doctorul nostru nu se lasă: “Shakespeare a descris şi stresul emoţional ca o sensibilitate accentuată la atingere sau durere.Percepţia lui Shakespeare că senzaţia de amorţeală poate avea o origine psihologică nu pare să fi fost împărtăşită de către contemporanii săi, niciunul dintre ei nu a inclus astfel de fenomene în lucrările examinate”. Heaton mai spune că “problema dificultăţilor de respiraţie” poate fi întâlnită în cel puţin 11 creaţii, inclusiv în “Cei doi tineri din Verona”, şi că probleme cu auzul slab au Regele Lear şi Richard al III-lea. “Mulţi medici sunt reticenţi în a atribui simptomele fizice tulburărilor emoţionale, şi acest lucru duce la diagnosticare întârziată, investigaţii inutile şi tratament necorespunzător”, afirmă specialistul. Care totodată se întreabă: “Ar putea deveni doctori mai buni dacă ar studia Shakespeare? Acest lucru este important pentru că simptomele aşa numite funcţionale sunt cauza principală a viziteler la medicul generalist sau a trimiterilor la specialişti”.

Ce ne facem însă cu faptul că cel supranumit Bardul are, conform altor specialişti, două perioade distincte, în care nu se ştie exact cu ce s-a ocupat! Biografii vorbesc despre aşa-numiţii “Lost Years”, anii (1578-1582) de dinaintea însurătorii cu Anne Hathaway (o femeie mai în vârstă cu opt ani, deja însărcinată în momentul încheierii căsătoriei), dar şi despre perioada 1585-1592, când se pare că Shakespeare ar fi călătorit în Italia şi s-ar fi înrolat în marina militară. Aceste enigme, plus multe altele i-au îndemnat pe unii analişti ai operei lui să îl definească drept “un ins dilematic”, dar prin operele de excepţie “un vindecător” …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s