Elvis/The incredible kiss :)

On January 8, 1935, in Tupelo, a small town in the U.S. state of Mississippi, in a modest house, Gladys Presley gives birth to twins. First, Jesse Garon was stillborn, but the second, Elvis Aaron Presley was born without problems, becoming the only child of the family. The child grew up in the middle of the family, with relatives who lived in the same area of the city of Tupelo. While living in difficult conditions, Vernon and Gladys Presley still labored to provide the necessary small and Elvis, who had now become the focus of the two.
In Tupelo, Elvis has first contact with music: the little singing in the church choir with his family. Also in his hometown has the opportunity to listen to angry black blues that will have a great influence on the young, with the country music radio programs you listen to the whole family. First appearance on stage takes place at only 10 years old when Old Shep sings in a talent contest organized young Tupelo, Mississippi-Alabama Fair on Fair and Diary Show. Wins the second prize, consisting of … five dollars and can go for free to all fair attractions! The rest came in the legend and not only …
The DNA music to its millions of fans, Elvis Presley is still alive! King of rock and roll birthday is celebrated every year throughout the world, his legend is as alive. \ “Elvis still loved the world, and fans celebrate his birthday as each would still be among them \” said the spokesman of the famous residence Graceland in Memphis (Tennessee), a true place of pilgrimage for lovers rock. A residence that has become a historical monument since 2006 and is visited annually by over 600,000 people. And gossips say that the former wife of Elvis, Priscilla, and his sole daughter, Lisa Marie Presley is not at all foreign profitability of this place. “He entered the legend and the contrasts they represent – a poor boy who succeeded in life by their own forces, one white singing like a black, a sex symbol but he loved his mother to divination and not least as a rebel and patriot who managed to be. Elvis is in the center of our musical vocabulary, he is in the DNA of our music \ “concludes Jeff Melnick, a professor of American studies at Babson University in Massachusetts.
American dream “At long after his death, caused by a crisis carded, Elvis is still an important cultural personality \” says Erika Doss and professor of American studies at Notre Dame University in Indiana. “Although not the first to combine the blues music, black music inspired by the period of slavery and country music, then exclusively white domain, Elvis is the perfect embodiment of the famous phrase \ “American Dream \” managed to break the barriers of gender and race and conquer the world, becoming the first truly international megastar with over one billion records sold and leading roles in over 30 films. It was incredibly beautiful and managed to break down sexual taboos of America in the years \ “50. His unmistakable style succeed to ATAG and women and men alike, trying to imitate \ “said Erika Doss everything in the book \” Elvis Culture: Fans, Faith, and Image \ “.
Although towards the end of the short life struggling with weight, with dependence on painkillers and depression, Elvis’s voice remained as young and strong, with its unique timbre, unmistakable, throughout his whole career. Professor Jeff Melnick and all the references is, in short, an endless legend: \ “What Elvis has left for us are those incredible records of a young man, extremely beautiful and talented, athletic and sexy, which made things no one had them. It was very good. That’s all \ “…
În 1956, la numai 21 de ani, Elvis Presley era la începutul unei cariere remarcabile. Dorindu-şi cât mai multă publicitate pentru noul cântăreţ, casa de discuri RCA l-a angajat pe fotograful Alfred Wertheimer să petreacă o zi cu Elvis. Având acces neîngrădit, Alfred a putut imortaliza momente inedite din viaţa de zi cu zi a starului, din perioada martie-iulie a anului 1956.

În ziua de 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un mic orăşel din statul american Mississippi, într-o casă modestă, Gladys Presley aducea pe lume doi gemeni.

Primul, Jesse Garon s-a născut mort, dar cel de-al doilea, Elvis Aaron Presley s-a născut fără probleme, devenind singurul copil al familiei. Copilul a crescut în mijlocul familiei, alături de rudele care locuiau în aceeaşi zonă a oraşului Tupelo. Deşi trăiau în condiţii grele, totuşi Vernon şi Gladys Presley se străduiau să-i asigure cele necesare micului Elvis, care devenise acum centrul atenţiei celor doi.

În Tupelo, Elvis are şi primele contacte cu muzica: de mic cânta în corul bisericii împreună cu familia. Tot în oraşul natal are ocazia să îi asculte pe blues-manii negri, care vor avea o mare influenţă asupra tânărului, alături de muzica country din programele radio pe care le asculta întreaga familie. Prima apariţie pe scenă are loc la vârsta de doar 10 ani, când cântă Old Shep în cadrul unui concurs de tinere talente organizat în Tupelo, cu ocazia târgului Mississippi-Alabama Fair and Diary Show. Câştigă premiul al doilea, constând în…cinci dolari şi posibilitatea de intra gratis la toate atracţiile târgului! Restul a intrat în legendă şi nu numai…

În AND-ul muzicii

Pentru milioanele sale de fani, Elvis Presley este încă în viaţă! Aniversarea Regelui rock and roll este sărbătorită an de an în întreaga lume, legenda acestuia fiind la fel de vie. “Elvis continuă să fie iubit în lumea întreagă, iar fanii săi îi sărbătoresc fiecare aniversare ca şi cum ar fi încă printre ei”, declara purtătorul de cuvânt al celebrei reşedinţe Graceland din Memphis (Tennessee), un adevărat loc de pelerinaj pentru iubitorii rockului. O reşedinţă care a devenit din anul 2006 monument istoric, fiind vizitată anual de peste 600.000 de persoane. Iar gurile rele spun că fostei soţii a lui Elvis, Priscilla, şi singurei sale fiice, Lisa Marie Presley nu le este deloc străină profitabilitatea acestui loc.

“A intrat în legendă şi prin contrastele pe care le reprezenta – un băiat sărac ce a reuşit în viaţă prin forţele proprii, un alb care cânta ca un negru, un sex-simbol care însă îşi iubea mama până la divinizare şi nu în ultimul rând ca un rebel care reuşea să fie şi patriot. Elvis se află în centrul vocabularului nostru muzical, el este în ADN-ul muzicii noastre”, concluzionează Jeff Melnick, profesor de studii americane la Universitatea Babson din Massachusetts.

American dream

“La atâta vreme după moartea sa, provocată de o criză cardică, Elvis este încă o importantă personalitate cultural”, susţine şi Erika Doss, profesor de studii americane la Universitatea Notre-Dame din Indiana . “Deşi nu a fost primul care să îmbine în muzica sa blues-ul, muzica negrilor inspirat de perioada sclaviei şi muzica country, domeniu pe atunci exclusiv al albilor, Elvis este întruchiparea perfectă a celebrei sintagme “american dream”: a reuşit să rupă barierele de gen şi de rasă şi să cucerească lumea, devenind primul cu adevărat megastar internaţional cu peste 1 miliard de discuri vândute şi cu roluri principale în peste 30 de filme. Era incredibil de frumos şi a reuşit să dărâme tabuurile sexuale ale Americii din anii “50. Reuşea cu stilul său inconfundabil să atagă deopotrivă şi femeile dar şi bărbaţii, care încercau să-l imite”, subliniază tot Erika Doss, în cartea “Elvis Culture: Fans, Faith, and Image”.

Deşi spre sfârşitul scurtei vieţii se lupta cu kilogramele în plus, cu dependenţa de calmante şi cu depresia, vocea lui Elvis a rămas la fel de tânără şi de puternică, cu timbrul ei unic, inconfundabil, de-a lungul întregii sale cariere. Şi tot profesorul Jeff Melnick este acela care punctează, pe scurt, o legendă interminabilă: “Ceea ce Elvis a lăsat pentru noi sunt acele înregistrări incredibile ale unui bărbat tânăr, extraordinar de frumos şi de talentat, atletic şi sexy, care făcea lucruri pe care nimeni nu le mai făcuse. A fost foarte bun. Asta e tot”…

În 1956, la numai 21 de ani, Elvis Presley era la începutul unei cariere remarcabile. Dorindu-şi cât mai multă publicitate pentru noul cântăreţ, casa de discuri RCA l-a angajat pe fotograful Alfred Wertheimer să petreacă o zi cu Elvis. Având acces neîngrădit, Alfred a putut imortaliza momente inedite din viaţa de zi cu zi a starului, din perioada martie-iulie a anului 1956.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s