“Dear Santa, please let me bring a BMW seven series, any color”/“Dragă Moşule, te rog să-mi aduci un BMW seria şapte, orice culoare”

\”During this period, children become obsessed with what they want. Even if you tell them not to get too many gifts, their expectations will be as great, \”said British psychologist Linda Blair in an article published by the Times online.
\”Parents can help young ones understand the magic of the holidays reading them stories with Santa Claus\”, said Linda, but if it is to read what he calls children angrily demands (scrisorele disclosed even amazement of parents, but also easily frightened …) we realize that the stories do not have the intended effect on all children. In general it is good that everyone has a high or low care suspected in Santa Claus: to be, well, not to cool, to eat, to blow her nose at the time, and take medicines, to, to, to … It’s right that always got various good wishes, demands and others, but as now are more and more diverse than ever. \”I will wait with one cup warm milk\”; \”You let some chocolate and lăptic prăjiturele\”;\ “I kiss old man, and draw something for you \”, \ “I welcome milk and cookies \”, \ “If you go hungry while gifts, wake me give you something food and drink. You can make and package if you \ “, \” I wish you good health and the advice I tell you to dress well, not to catch cold because it is very cold outside and I would like to catch cold, dear old man \ “, \” waiting for a sign from you or even a kiss. I love you Santa Claus! \ “.
Wishes are accompanied by requests as: \ “Dear Dude, please get me a BMW seven, any color \”, \ “Dear Dude, I want to ask you if you can, get me a supermarket toy cash register and all other included \ “. The most direct is Christ, who is 11 years: “Dear old man, I was good. I I want: sweets, health, a parrot. And so \ “. And Irina, aged 10 years is determined:” Dude, Please, not pretentious and I ask you not only as a Christmas night to see you. Vain fools me with mom stories because I really want to see the truth. I thank! \ “.
ot at all surprised me that my father is fooled hours before the mall toy pony that nechează and if you answer consolation petting based sensors, but more important, thank you Santa Claus that you have kept my father baby!

“În această perioadă, copiii devin obsedaţi de ceea ce îşi doresc. Chiar dacă le spui că nu vor primi prea multe cadouri, aşteptările lor vor fi la fel de mari”, spunea psihologul englez Linda Blair într-un articol publicat de Times online.

“Părinţii îi pot ajuta pe cei mici să înţeleagă magia acestei zile de sărbătoare citindu-le poveşti cu Moş Crăciun”, mai spunea Linda, dar dacă este să citim ce îi solicită copiii Moşului (scrisorele divulgate chiar de părinţii amuzaţi, dar şi uşor…speriaţi) ne dăm seama că poveştile nu au efectul scontat asupra tuturor copiilor. La modul general este bine că toată lumea, mică sau mare are o grijă suspectă de Moş Crăciun: să-i fie bine, să nu răcească, să mănânce, să-şi sufle nasul la timp, să-şi ia medicamentele, să, să, să… E drept că întotdeauna a primit diverse urări, cereri şi câte altele, dar parcă acum sunt mai multe şi mai diverse ca oricând. “Te voi aştepta cu o cană cu lapte cald”; “Îţi las nişte prăjiturele cu ciocolată şi lăptic”; “Te pup Moşule, şi desenez ceva pentru tine”; “Te aşteptăm cu drag şi cu lapte cu prăjiturele”; “Dacă ţi-e foame în timp ce duci cadouri, trezeşte-mă să-ţi dau ceva de mâncare şi de băut. Ţi le pot pune şi la pachet dacă vrei”; “Îţi doresc multă sănătate, iar ca sfat îţi spun să te îmbraci bine, ca să nu răceşti pentru că afară este foarte frig şi n-aş vrea să răceşti, Dragă Moşule”; “Aştept un semn de la tine sau măcar un pupic. Te iubesc Moş Crăciun!”. Urările sunt însoţite şi de cereri pe măsură: “Dragă Moşule, te rog să-mi aduci un BMW seria şapte, orice culoare”; “Dragă Moşule, vreau să te rog, dacă poţi, să-mi aduci un supermarket de jucărie cu casă de marcat şi cu toate celelalte incluse”. Cel mai direct este Cristi, în vârstă de 11 ani: “Dragă Moşule, eu am fost cuminte. Eu îmi doresc: dulciuri, sănătate, un papagal. Şi atât”. Şi Irina, în vârstă de 10 ani este hotărâtă: “Moşule, te rog frumos, nu sunt pretenţioasă şi nu îţi cer decât ca într-o seară de Crăciun să te pot vedea. Degeaba mă păcăleşte mama cu poveşti, căci eu vreau să văd cu adevărat adevărul. Muţumesc!”.
Nu mă mai mir deloc că tata stă prostit ore întregi în faţa poneiului de jucărie de la mall, care nechează şi, dacă îl mângâi răspunde mângâierii pe bază de senzori, dar ce mai contează, îţi mulţumesc Moş Crăciun că l-ai păstrat pe tata copil!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s