The lost charm of bushes/Farmecul pierdut al tufişurilor

In 1895, Thomas Owen, Royal gardener to Frogmore estates, produces, in addition to the impressive quantities of apples, pears, strawberries, raspberries, currants, and 1.815 6.240 kilograms of grapes, peaches, nectarines, 2.160 2.640 of apricot, melon and 239 400 of ananasi! In the United Kingdom, where the climate was not even a grapes, not to mention about \”claims\” other fruit.
Many years prior to the performance of Mr. Owen, in an article in the magazine \”The Gardeners ‘ Chronicle\” in 1841 it was said that a gardener and his assistant working at a fruit and vegetable garden of 4.054 square feet, and still had the care and 502 yards of fruit trees whose crowns were to be neatly clipped and whose branches were to dress, quote, \”the stone walls of the garden calzi vegetable\”. Also, the two still had the care of 35 square meters, 1,200 pots with all sorts of plants and one hectare covered with big time and decorative bushes which were, and we quote, \”clipped with precision and science\”.
Two amărâţi, and gardener, and his assistant, stupid platiţi, who lived in piecemeal, and which worked Monday through Saturday from 6 a.m. to 6 in the evening, with only an hour break for breakfast and lunch. But when the season was in full swing, the gardener’s day began at 4 am. Where may you encounter something currently in this \”now\” full of technology? Briton Toby Musgrave garnered in the wonderful book \”The Head Gardeners-Forgotten Heroes of Horticulture\” (\”Heroes of horticulture\” forget!) superb stories about gardeners of other times. Only the title of the book if you read and understand why we live times sclifosite, with interior designers and minimalist exterior, and feelings.
In the book, Musgave talks about the essential role of the House in the Manger and family life. The gardener replied by arranging flowers and vegetable garden, growing vegetables, fruit and flowers for the House. Some of the gardeners green and floral arrangements to House and heroes in the history of recovering new hybrids of grădinaritului vegetables, fruits and flowers. Desintegration of Earth black and greasy, not too hurried for rake, a hedge, dark green, Roses of sweetness, even the little Chamomile is justified.
There have been people who have dedicated years of life to make the gardens which, on some of them it has swallowed the Earth infect the decadence of today, they have inundated the weeds mondenităţii and they have left people eager for garden sites suite on skyscrapers. The clean, well presented with much soul in fact, that the garden could not even find tămăduitoare plant, was choked from genetic mutations of stupidity. Desert rose almost no that it no longer takes place only on the taste buds of the memory.
And, finally, people who cut my hair to tufişurile as it was once no longer born today …

În anul 1895, Thomas Owen, grădinarul domeniului regal de la Frogmore,producea, pe lângă cantităţi impresionante de mere, pere, căpşuni, zmeură, coacăze, şi 1.815 kilograme de struguri, 6.240 de piersici, 2.640 de nectarine, 2.160 de caise, 400 de pepeni şi 239 de ananasi! În Marea Britanie, unde clima nu permitea nici măcar un strugure, nu mai vorbim despre “pretenţiile” celorlalte fructe.

Cu mulţi ani înainte de performanţele domnului Owen, într-un articol din revista “The Gardeners’ Chronicle” din 1841 se spunea că un grădinar şi asistentul său munceau la o grădină de legume şi fructe de 4.054 de metri pătraţi, şi mai aveau în grijă şi 502 metri de pomi fructiferi ale căror coroane trebuiau să fie frumos tunse şi ale căror ramuri trebuiau să îmbrace, cităm, “pereţii calzi de piatră ai grădinii de legume”. De asemenea, cei doi mai aveau în grijă 35 de metri pătraţi de vie, 1.200 de ghivece cu tot felul de plante şi un hectar acoperit cu peluză şi tufişuri decorative care trebuiau, iar cităm, “tunse cu precizie şi ştiinţă”.
Doi amărâţi, şi grădinarul, şi asistentul său, prost platiţi, care locuiau în condiţii mizere, şi care munceau de luni până sâmbătă de la 6 dimineaţa la 6 seara, cu numai o oră pauză pentru micul dejun şi prânz. Atunci când însă sezonul era în toi, grădinarul îşi începea ziua la 4 dimineaţa. Unde mai întâlneşti în prezent aşa ceva, în acest “acum” plin de tehnologie? Britanicul Toby Musgrave a adunat în minunata carte “The Head Gardeners – Forgotten Heroes of Horticulture” (“Eroi uitaţi ai horticulturii”!) poveşti superbe despre grădinari ai altor vremuri. Numai titlul cărţii dacă îl citeşti şi înţelegi de ce trăim vremuri sclifosite, cu designeri de interior şi exterior, şi sentimente minimaliste.
În carte, Musgave vorbeşte şi despre rolul esenţial al grădinarului în viaţa casei şi a familiei. Grădinarul răspundea de amenajarea grădinii de legume şi flori, de cultivarea legumelor, fructelor şi florilor pentru casă. Unii dintre grădinari realizau şi aranjamentele florale pentru casă, iar eroii din istoria grădinaritului obţineau noi hibrizi de legume, fructe şi flori. Dorul de pământ negru şi gras, de grebla nu prea grăbită, de un gard viu, verde închis, de trandafirii de dulceaţă, chiar de micuţul muşeţel este justificat.
Au existat oameni care şi-au dedicat ani buni din viaţă pentru a face grădini care, pe unele dintre ele le-a înghiţit pământul infect al decadenţei de azi, le-au inundat buruienile mondenităţii şi le-au părăsit oamenii dornici de garden-uri suite pe zgârie nori. Grădina curată, îngrijită de fapt cu mult suflet, acea grădină în care puteai găsi chiar şi plante tămăduitoare, s-a sufocat de la mutaţiile genetice ale prostiei. Nici trandafirul deşertului aproape că nu mai are loc decât pe papilele gustative ale memoriei.
Şi, în cele din urmă, nici oameni care să tundă tufişurile aşa cum se făcea odinioară nu se mai nasc azi…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s