How did not danced George with Elisabeth/Cum s-a făcut de nu a dansat George cu Elisabeta

The $ 750,000 of contrary to a volume of memoirs, but have the feeling that he had written so much about his life, that this book would have meant, as he says, \”to close the lid of the coffin\”.

From a good family, well bred, the father of four children, symbolize life well lived. Bea side by side with Hemingway, edited literary magazine The Paris Review-who publish in addition to prose or poetry, and essential interviews until today, and they allowed the luxury of having famous friends.

Born in 1927 in a privileged family, George Ames Plimpton păşise in life of course everything in a privileged mode. Already in 1944 was at Harvard, and also in almost all clubs. Even the military’s career was extraordinary patterns. Most of the time he spent on the island of Lido in Venice, where he had been instructed to hand over his fellow recruits social manners and military techniques! After the war he returned to Harvard, and then studied for two years at King’s College. You realize what life: excursions in Europe, partying in London, and a memorable Gala where have to stand face to face with Princess Elizabeth.
You will report with distinguished, witty and slightly affected parents in a letter: \”in the middle of dinner I leaned across the table and i lit a cigarette, match French who did a spark spread ugly and obnoxious novom chibriturilor of France-specific …At night I mieyul courage to invite you to dance. Just me over on the seat to give the table a detour and invite, when the orchestra changed pace with a mexican dance-certainly not the kind of music suitable for g. Plimpton to dance with the future Queen of the Empire. I had sunken back into seat \”…

George will pursue the so-called Lost Generation and will lead to Paris. And in Paris in the mid-50 some of the members of this generation were secretly recruited by the CIA. Friends noted in their memoirs that George has led life alike on both banks of the Seine, and the Ritz Hotel Crillon and hotel bars in the evening. At his house came and people like Capote, Mario Puzo, and Jackie Kennedy. Destiny proved ultimately total nespectaculos: George died in his sleep in the House which is located just a few streets away from where they had been born in 76 years ago. It is said that death would have surprised his preferred dressed in wool vest blue.

If his \”exploits\” would not have been mentioned in the memoirs of those who lived those times with him, George would have remained just a George who missed a dance with Elisabeth …

I se oferiseră 750.000 de dolari pentru un volum de memorii, dar avea senzaţia că a scris atât de mult despre viaţa sa, încât această carte ar fi însemnat, după cum spunea el, “ să-şi închidă capacul la sicriu”.

Dintr-o familie bună, bine crescut, tată a patru copii, simboliza viaţa bine trăită. Bea cot la cot cu Hemingway, edita revista literară The Paris Review-care publica pe lângă proză ori poezie, şi interviuri esenţiale până în ziua de azi, şi îşi permitea luxul de a avea amici celebri.

Născut în 1927 într-o familie privilegiată , George Ames Plimpton păşise în
viaţă desigur tot într-un mod privilegiat. În 1944 se afla deja la Harvard , intrând totodată în aproape toate cluburile exclusiviste. Până şi cariera lui militară a fost ieşită din tipare. Cea mai mare parte a timpului şi-a petrecut-o pe insula Lido din Veneţia, unde fusese însărcinat să predea colegilor săi recruţi manierele sociale şi tehnicile militare! După război s-a întors la Harvard, iar apoi a studiat timp de doi ani la King s College. Vă daţi seama ce viaţă: excursii în Europa, petreceri la Londra, şi o gală memorabilă unde avea să stea faţă în faţă cu Prinţesa Elisabeta.
Lucru pe care îl va relata cu amănunte distinse, afectate şi uşor ironice părinţilor
săi într-o scrisoare: “Pe la mijlocul cinei m-am aplecat de-a latul mesei şi i-am
aprins ţigara cu un chibrit franţuzesc care a făcut o scânteie urâtă şi a răspândit
mirosul acela nesuferit specific chibriturilor din Franţa…La mieyul nopţii mi-
am făcut curaj să o invit la dans. Tocmai mă ridicam de pe scaun pentru a da
ocol mesei şi a o invita, când orchestra a schimbat ritmul cu un dans mexican-cu
siguranţă, nu era genul de muzică potrivită pentru ca G.Plimpton să danseze cu
viitoarea regină a Imperiului. M-am afundat înapoi în scaun”…

George va urma calea aşa numitei Generaţii Pierdute şi se va duce la Paris. Iar în Parisul de la mijlocul anilor 50 unii dintre membrii acestei generaţii erau recrutaţi în secret de noul CIA. Prietenii notează în amintirile lor că George îşi ducea viaţa deopotrivă pe ambele maluri ale Senei ziua, şi la barurile hotelurilor Ritz şi Crillon seara. La petrecerile lui veneau şi oameni precum Capote, Mario Puzo, sau Jackie Kennedy. Destinul s-a dovedit în cele din urmă total nespectaculos: George a murit în somn, în casa care se afla la doar câteva străzi depărtare de locul în care se născuse în urmă cu 76 de ani. Se spune că moartea l-ar fi surprins îmbrăcat în vesta sa preferată din lână albastră.

Dacă “isprăvile” lui n-ar fi fost amintite în memoriile celor care au trăit vremurile
acelea alături de el, George ar fi rămas doar un George care a ratat un dans cu
Elisabeta…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s