In bed with John Lennon/În pat cu John Lennon

John Winston Lennon. Born into a day of October (October 9, 1940). At Liverpool, in a family of workers. The first guitar was provided by his mother, to the dismay which mãtusii and which i was forbidden to play the instrument, on the grounds that \”this is not to help you handle yourself in life\”!
If he had lived, John Lennon had been completed 71 years. The world continues to omagieze, and some even go further, trying to imagine how it would have been today John Lennon if still alive. \”Artists are hard to understand that time flows irreversible and aging, but John Lennon reconciled with this idea seemed\”, Turkic, and bulletins from the Los Angeles Times in an article dedicated to Beatles-tribute to leader.
Farmer or internauts Vanity Fair published last year, an imaginary interview with Lennon. The artist was presented as a farmer, fancier nonconformist breed Holstein cows, which has an Assistant who has prepared two servings of soft drinks and cappuccino for reporter interviewed. Lennon described all weak and with plete cărunte, relaxed on the eve of a young blonde, employed as a carer.
The artist tells about the divorce of Yoko Ono occurred since 1980, \”divorce that there would be one like Tiger Woods, but rather as one in a French film, after reconciliation with former wife late.\”
The British press of fighting back from this material its publishing activities, claiming it was really offensive to the memory of Lennon. Instead, last week, Elton John, another famous British singer, testified that it’s hard to imagine it now on Lennon: \”it’s hard to believe that it would have turned 70 years\”. Elton John but believes that an artist of calibre Lennon would be enjoying the full age of the Internet!
Obsession Japanese Lennon was shot in 1980, near the House of a fan with mental problems. After long after his death, and still believes that Lennon was \”finished, because Yoko Ono had a harmful influence upon him.\”
It was submitted by a friend close to the band the Beatles. Recently, Ono divorţa of the second spouse to live alongside the famous star, while the Lennon, in turn, by his wife with whom he had a son to marry the mysterious Japanese. The other Beatles were dissatisfied with his choice, stating that Yoko Lennon \”on his power to bring out a hypnotic suggestion\”, and \”made\” marihuana addict.
Incidentally, it appears from the obsession for Ono’s album with drawings which represents Japanese in various positions from the changing of the erotic, the second name, Winston, Ono and the video that appears beside it.
Testament concluded a year before he died, John left his fortune–about $ 150 million – of Yoko Ono and her children from the marriage. But being greedy, as all his relatives declared Lennon, widow pulled out of the picture the singer benefits, by making use of all that i belonged. Any original drawings from an album not escaped being offered various galleries-two of them even have been the initial target for the sum of $ 8,000.
He wanted to divorce according to the book \”the last days of his Lennon\”, written by a former Assistant to the musician, Yoko planned to divorce by John just before he died. Ono wished to send to another address all things his Lennon, in his absence. Her lover was the best friend of Lennon. John even you însărcinase, probate, to care for his son Sean with Yoko, where the child would be left orphan! All the artist’s relatives claim that \”Japanese knew she knew when he was plunked in the bed of John Lennon\”.
However, his name remains clearly imprinted in the collective memory. As if to reinforce the famous and controversial phrase uttered by John o in 1966: \”we are more known than Jesus\”.

John Winston Lennon. Născut într-o zi de octombrie (9 octombrie 1940). La Liverpool, într-o familie de muncitori… Prima chitară i-a fost oferitã de către mama sa, spre dezamăgirea mãtusii care îl creştea şi care i-a interzis să cânte la aceste instrument, pe motiv că “asta n-o sã te ajute să te descurci în viaţă”!
Dacă ar fi trăit, John Lennon ar fi împlinit 71 de ani. Lumea întreagă continuă să îl omagieze, iar unii chiar merg mai departe, încercând să îşi imagineze cum ar fi fost astăzi John Lennon dacă mai trăia. “Artiştilor le vine greu să înţeleagă că timpul curge ireversibil şi vor îmbătrâni, însă John Lennon părea împăcat cu această idee”, scriau jurnaliştii de la Los Angeles Times într-un articol-omagiu dedicat liderului Beatles.
Fermier sau internaut
Vanity Fair publica, anul trecut, un interviu imaginar cu Lennon… Artistul era prezentat ca un fermier nonconformist, crescător de vaci din rasa Holstein, care are un asistent ce a pregătit două porţii răcoritoare de capuccino pentru intervievat şi reporter. Lennon este descris tot slab şi cu plete cărunte, relaxat în preajma unei tinere blonde, angajată pe post de îngrijitoare pentru animale.
Artistul povesteşte despre divorţul de Yoko Ono survenit după 1980, “divorţ care nu ar fi unul gen Tiger Woods, ci mai degrabă ca unul dintr-un film francez, după reconcilierea târzie cu fosta soţie”.
Presa britanică a ripostat la acest material publicistic, considerându-l chiar jignitor pentru memoria lui Lennon. În schimb, săptămâna trecută, Elton John, un alt celebru cântăreţ britanic, a mărturisit că e e greu să şi-l imagineze pe Lennon acum: “E greu să crezi că ar fi împlinit 70 de ani”. Elton John însă crede că un artist de talia lui Lennon ar fi savurat din plin epoca Internetului!
Obsesia japoneză
Lennon a fost împuşcat, în 1980, în apropierea locuinţei, de un fan cu probleme psihice. După atâta timp de la moartea sa, apropiaţii încă mai consideră că Lennon era “terminat, mai demult, deoarece Yoko Ono a avut o influenţă nefastă asupra lui”.
Îi era prezentată de către o prietenă apropiată formaţiei Beatles. Curând, Ono divorţa de cel de-al doilea soţ pentru a trăi alături de celebrul star, iar Lennon, la rândul lui, de soţia cu care avea deja un fiu, pentru a se căsători cu misterioasa japoneză. Ceilalţi Beatles au fost nemulţumiţi de alegerea lui Lennon, declarând că Yoko “degaja asupra lui o putere hipnotică”, şi că “l-a făcut dependent de marihuana”.
De altfel, obsesia pentru Ono reiese din albumul lui cu desene care o reprezintă pe japoneză în diverse poziţii erotice, din schimbarea celui de-al doilea nume al său, Winston, în Ono şi din videoclipurile în care apare alături de ea.
Prin testamentul încheiat cu un an înainte de a muri, John a lăsat averea – aproximativ 150 de milioane de dolari – lui Yoko Ono şi copiilor săi, proveniţi din cele două căsnicii. Dar, fiind lacomă, după cum declară toţi apropiaţii lui Lennon, văduva a scos beneficii din imaginea cântăreţului, valorificând tot ce i-a aparţinut. Nici desenele inedite din album nu au scăpat, fiind oferite diverselor galerii – două dintre ele chiar au fost expuse pentru suma iniţială de 8.000 de dolari.
Vroia să divorțeze
Conform cărţii “Ultimele zile ale lui Lennon”, scrisă de un fost asistent al muzicianului, Yoko intenţiona să divorţeze de John cu puţin înainte ca acesta să moară. Ono dorea să expedieze pe o altă adresă toate lucrurile lui Lennon, în lipsa acestuia. Amantul ei era cel mai bun prieten al familiei Lennon. John chiar îl însărcinase, testamentar, să aibă grijă de Sean, fiul lui cu Yoko, în cazul în care copilul ar fi ramas orfan! Tot apropiaţii artistului susţin că “japoneza a ştiut ea ce a ştiut când i s-a băgat în pat lui John Lennon”.
Oricum ar fi, numele lui rămâne clar întipărit în memoria colectivă. Parcă pentru a întări celebra şi totodată controversata frază pe care John o rostea în 1966: “Noi suntem mai cunoscuţi decât Isus”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s