Greta Garbo, diva with dwarfs in the sofa/Greta Garbo, diva cu pitici sub canapea

Reply would be: “Well that did not have brain dwarfs.” Even have! Of course it is impertinent to talk about a legend of the screen. Especially since September 18 marks exactly 106 years since the birth diva. But times have to admit sadness tired of biographies elegant, complete, and their liveliness information when it comes to something more “hopping” celebrity.
A plump sensual in 1925 a Stockholm studio executive he was given plump, clumsy and shy Greta Lovisa Gustaffson. Working as a clerk in a shop in the city, where from time to time was also a model for various advertisements in the newspaper. After playing in an “advertising campaign” for the store where he worked, a noted Swedish in vogue a director who believes that he came across a “sensual plump”. They changed the name to Garbo-equivalent of the word “spirit” in Swedish. Clumsy and shy he gave forth a seductive glory which lasted 15 years and was highlighted in 25 films. He started in silent films and successfully made films with sound, they reply, “Give me a whiskey with beer chimbir, and do not be stingy baby” (from “Anna Christie”) making headlines. Famous statement remained a critic: “What a man sees in other women when drunk sees Garbo being awake”!
Girls, trolls, vegetables, flowers Who would have imagined that would become a plump unapproachable diva, with sudden changes of attitude, and dwarfs the brain … if you want! According to letters which came to light in 2005, the actress did not like to be in the spotlight because it was “depressed and ashamed that his father was a janitor.” Not attend the premieres of their movies, do not attend parties in Hollywood, did not give anyone your phone number, and Metro Goldwyn Mayer himself director of audience had to ask her secretary to be able to talk!
He had very few friends, love links short and not married again. Some voices argue that the star was not married because they never recovered after he ended an affair with Swedish actress Mimi Pollak. Barry Paris, celebrity biographer claimed that Greta Garbo tried unsuccessfully to suppress their lesbian tendencies … Garbo retired from the movies at the age of 36 years. In the next 50 years walked daily, disguised, in New York, while the paparazzi waiting at every corner as one to make photographs. After withdrawing walk in her apartment filled with paintings by Renoir and … dwarfs.
There is even a “story” in this sense. A friend has been visited in his apartment on the River East River in New York. When Garbo left the room to prepare something to drink, he noticed a strange figure who looked under the sofa. “It was a troll,” our man will testify later, because it stood to make an “inspection” under the sofa. “You know those little plastic gnomes have bristly hair, dyed red and turquoise? It was a whole community of dwarfs, standing in formation. ” Our man surreptitiously check each time, he returned to the apartment Greta: dwarfs were in different places …
By the end of life, dealing with gardening Garbo. Spends all the time among flowers and vegetables. In 1954 is awarded a special Oscar for lifetime achievement. Write their biography in 1990-the year when life goes on stage. Remains a major star of the screen, a real diva, whose fame will never sets. And, in fact and after all, each of dwarfs!

O durdulie senzuală

În anul 1925, unui director de studio din Stockholm îi era prezentată durdulia,
stângacea și timida Greta Lovisa Gustaffson. Lucra ca funcționară într-un magazin din oraș, unde din când în când era și model pentru diferite reclame din ziar.

După ce a jucat într-un ”clip publicitar” pentru magazinul unde lucra, a remarcat-o un regizor suedez în vogă, care considera că a dat peste o ”durdulie senzuală”. I-au schimbat numele în Garbo- echivalentul cuvântului ”spirit” în suedeză. Stângacea și timida a dat la iveală o seducătoare a cărei glorie a durat 15 ani, și care s-a pus în valoare în 25 de filme. A început în filmele mute, și a făcut față cu mare succes filmelor sonore, replica ei ”Dă-mi un whisky cu bere de chimbir alături, și nu fii zgârcit dragule!” (din ”Anna Christie”) făcând furori. Celebră a rămas și afirmația unui critic: ”Ceea ce vede un bărbat la alte femei atunci când este beat, vede la Garbo fiind treaz”!

Fete, troli, legume, flori

Cine și-ar fi închipuit că durdulia va deveni o divă inabordabilă, cu schimbări
bruște de atitudine, și cu…pitici pe creier dacă vreți! Potrivit unor scrisori care
au ieșit la iveala în 2005, actriței nu-i plăcea să fie în centrul atenției pentru că
era „depresivă și se rușina de faptul că tatăl său a fost om de serviciu”. Nu asista la premierele propriilor filme, nu participa la petrecerile de la Hollywood, nu dădea nimănui numărul de telefon, și însuși directorul companiei Metro Goldwyn Mayer trebuia să ceara audiență secretarului ei pentru a-i putea vorbi!

A avut foarte puțini prieteni, legături amoroase scurte și nu s-a măritat niciodată. Unele voci susțin însă că vedeta nu s-a căsătorit pentru că nu și-a revenit niciodată după ce a încheiat o relație amoroasă cu actrița suedeză Mimi Pollak. Barry Paris, biograful vedetei a susținut că Greta Garbo a încercat fără succes să își reprime tendinţele de lesbianism…

Garbo s-a retras din lumea filmului la vârsta de 36 de ani. În următorii 50 de ani
s-a plimbat zilnic, deghizată, prin New York, în timp ce paparazzi o așteptau la
fiecare colț ca să-i facă fotografii. După plimbare se retrăgea în apartamentul ei
plin cu tablouri de Renoir și…pitici.

Există chiar și o ”poveste” în acest sens. Un fost prieten i-a făcut o vizită în apartamentul său, pe malul fluviului East River, în New York. Când Garbo a părăsit camera pentru a-i pregăti ceva de băut, el a observat o figură ciudată care privea de sub canapea. ”Era un trol!”, va mărturisi omul nostru mai târziu, deoarece nu a rezistat să facă o ”inspecție” sub canapea. ”Știți piticii aceia mici din plastic care au părul zbârlit, vopsit în roșu și turcoaz? Era o întreagă comunitate de pitici, așezată în formație”. Omul nostru verifica de fiecare dată pe furiș, când se întorcea în apartamentul Gretei: piticii se aflau în locuri diferite…

Până la sfârșitul vieții, Garbo se ocupă de grădinărit. Își petrece tot timpul printre flori și legume. În 1954 i se acordă un Oscar special pentru întreaga carieră. Își scrie biografia în 1990-an în care iese de pe scena vieții. Rămâne o mare stea a ecranului, o divă cu adevărat, a cărei faimă nu va apune niciodată. Și, în fond și la urma urmei, fiecare cu piticii lui!
Replica ar putea fi: ”Bine că n-avea pitici pe creier”. Chiar avea! Desigur este ireverențios să vorbești așa despre o legendă a ecranului. Mai ales că pe 18 septembrie tocmai se împlinesc 106 ani de la nașterea divei. Trebuie să recunoaștem însă tristețea vremurilor plictisite de biografiile elegante, complete, și vioiciunea lor când vine vorba despre informații ceva mai ”săltărețe” despre celebrități.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s