Coco Chanel, a woman everyone’s taste/Coco Chanel, o doamnă pe gustul tuturor

Customers? Princess Grace of Monaco, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Rothschild and Rockefeller families … Love? Igor Stravinsky, Serge Diaghilev of the poet Pierre Reverdy French … Friends? Picasso, Salvador Dali, Jean Cocteau writer. Special relationship? The Duke of Westminster, who asked her to marry but was refused.
Formula for success? “You do not need a genius, just a lot of skill, talent and less tasteful.” Legend? It is said that the orphanage has received the nickname “Coco” after he played in front of colleagues lost a cîntecel about a dog named … Coco. There is another option: a time and he cut his teeth playing the cabaret and so chose the name “Coco”, the title of the only song they knew – Ko Ko Ko Rik! Zodiac sign? Leo, born August 19, 1883.
Coco Chanel (because it is about it) is that relief “mission” of men, eliminating “excess material” and replacing the corset and whales. And women say thanks to him for straight jackets, short for skirts and knee-brimmed hats, false for strings of pearls for little black dress and more! Plus he secured immortality clinical skirts, dresses kind of blouses and scarves in the triangle! Thus, both ladies and gentlemen are satisfied. Coco was born in a town of Saumur, France. As the second daughter of Albert Chanel and Jeanne DeVol: a seller, ie a washerwoman. Both illiterate, could not prove or confirm the correct spelling of surname. And the name was confirmed by Mayor François Poitou that is correct “Chasnel”! Later, a small mistake will consitui nightmare for biographers.
When Coco was 12, her mother died of tuberculosis and the father left home after a few weeks after death. Small Chanel will be six years in an orphanage from a Roman Catholic monastery, where he will learn … to sew. Thus, early adolescence begin to manufacture their own clothing and hats. At 18 he left the orphanage, thinking of becoming a singer and gossips say has become more than he wanted … We prefer good things, such as characterizing “the first stylist who imposed black in fashion.” In 1906 an officer knows the rich, Etienne Balsan, who helps her enter the world of aristocracy. In the same year created the first hat and begins his apprenticeship in the workshop Balsans House in Paris. In 1909 was already raging. In 1913 opened his own shop. He began to deal with couture, using as a first jersey material in French fashion world. It always inspires the wardrobe of men, took care to introduce trousers in the wardrobe woman.
It was very severe with his employees who knew of fear! In the ’20s, after he dominated with … let’s call them the composer Igor Stravinsky love, launched a perfume: Chanel No 5. It seems that Ernest Beaux, perfumer who had worked for countries like Russia, gave Coco’s two series of variants, numbered from 1 to 5 and 20 to 24, and the designer chose the number 5. When Ernest asked her what name you wear perfume, it replied that it will be 5, because it will launch on May 5, hoping this will wear lucky coincidence. During World War I was briefly nurse. In the second, Coco tried to save their business from a relationship with a Nazi officer, which he accused of collaboration and self-imposed exile in Switzerland. In 1954 he returned to power in the world of haute couture. In the last years of his life he felt alone, worked without stopping (not even stop to eat).
Evening invites his friends to dinner in his apartment at the Ritz, where the “throne” on the table, on chair legs, wood or marble dear creator for two reasons: the wheat and the lion (very much believed in astrology). Fear not remain alone retains friends until late, and not really taking up outside the hotel. Visionary fashion queen died on 10 January 1971, a Sunday, sleep in his apartment at the Hotel Ritz, where he lived for 30 years. “There is time for monotony.’s Time to work. And time for love.” He said this Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel.

Clienţi? Prinţesa Grace de Monaco, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, familiile Rothschild şi Rockefeller… Iubiţi? Igor Stravinski, Serge de Diaghilev, poetul francez Pierre Reverdy…Prieteni? Picasso, Salvador Dali, scriitorul Jean Cocteau. Relaţii speciale? Cea cu Ducele de Westminster, care a cerut-o în căsătorie, dar a fost refuzat.
Formula succesului? “Nu ai nevoie de geniu, doar de multă îndemănare, talent şi puţin bun gust”. Legenda? Se spune că la orfelinat a primit porecla “Coco” după ce a interpretat în faţa colegilor un cîntecel despre un câine pierdut pe nume… Coco. Mai există o variantă: la un moment şi-a încercat norocul cântând la cabaret şi aşa şi-a ales prenumele “Coco”, după titlul singurului cântec pe care îl ştia – Ko Ko Rik Ko! Semn zodiacal? Leu, născută la 19 august 1883.

Coco Chanel (căci despre Ea este vorba) este cea care a uşurat “misiunea” bărbaţilor, eliminând “surplusul de material” şi înlocuind corsetul şi balenele.
Iar femeile să-i zică mersi pentru jachetele drepte, scurte, pentru fustele până la genunchi şi pălăriile cu boruri largi, pentru şiragurile de perle false, pentru little black dress şi multe altele! Plus că a asigurat nemurirea fustelor în clini, a rochiilor gen bluze şi a baticurilor în formă de triunghi! Așadar, atât doamnele, cât și domnii sunt satisfăcuți.

Coco s-a născut într-un orăşel din Saumur, Franţa. Fiind cea de-a doua fiică a lui Albert Chanel şi Jeanne Devolle: un vânzător, respectiv o spălătoreasă. Amândoi analfabeţi, nu au putut dovedi sau confirma ortografierea corectă a numelui de familie. Iar numele a fost confirmat de către primarul François Poitou că este corect ” Chasnel “! Mai târziu, greşeala va consitui un mic coşmar pentru biografi.

Când Coco avea 12 ani, mama ei a murit de tuberculoză, iar tatăl a plecat de acasă după câteva săptămâni de la deces. Mica Chanel va sta şase ani într- un orfelinat dintr-o manastire romano-catolică, unde va învăţa…să coasă. Astfel, încă din adolescenţă începe să confecţioneze propriile haine şi pălării. La 18 ani a părăsit orfelinatul, cu gândul de a deveni cântăreaţă, iar gurile rele spun că a devenit mai mult decât a vrut…Preferăm lucrurile bune, de genul caracterizării “primul stilist care a impus negrul în modă”.

În 1906 cunoaşte un ofiţer bogat, Etienne Balsan, care o ajută să pătrundă în lumea aristocraţiei. În acelaşi an creează prima pălărie şi îşi începe ucenicia în atelierul Casei Balsans din Paris. În 1909 făcea deja ravagii. În 1913 îşi deschidea propriul magazin. A început sa se ocupe de couture, folosind ca material jerseul-o premieră în lumea modei franceze. Se inspira întotdeauna din şifonierul bărbaţilor, a avut grijă să introducă pantalonul în garderoba femeii.

Era foarte severă cu angajatele sale care o ştiau de frică! În anii ’20, după ce l-a dominat cu…să-i zicem dragostea ei pe compozitorul Igor Stravinski , a lansat un parfum: Chanel No 5. Se pare că Ernest Beaux, care lucrase ca parfumier pentru ţarii Rusiei, i-a oferit lui Coco două serii de variante, numerotate de la 1 la 5 şi de la 20 la 24, iar creatoarea a ales numărul 5. Când Ernest a întrebat-o ce nume va purta parfumul, aceasta i-a răspuns că va fi 5, pentru că îl va lansa pe 5 mai, în speranţa că această coincidenţă îi va purta noroc.

În timpul Primului Război Mondial a fost pentru scurt timp soră medicală. În cel de-al doilea, Coco a încercat să îşi salveze afacerea începând o relaţie cu un ofiţer nazist, ceea ce i-a adus acuzaţii de colaboraţionism şi un exil autoimpus în Elveţia. În 1954 a revenit în forţă în lumea haute couture. În ultimii ani ai vieţii se simţea singură, muncea fără oprire (nu se oprea nici măcar să mănînce).

Seara îşi invita prietenii la cină, în apartamentul său de la Ritz, unde “tronau” pe masă, pe picioarele scaunelor, în lemn sau în marmură două motive foarte dragi creatoarei: grîul şi leul (credea foarte mult în astrologie). De frică să nu rămînă singură, îşi reţinea prietenii pînă tîrziu, ţinîndu-i de vorbă chiar pînă la ieşirea din hotel. Vizionara regină a modei a murit la 10 ianuarie 1971, într-o zi de duminică, în somn, în apartamentul său de la Hotelul Ritz, unde a locuit timp de 30 de ani. “Nu există timp pentru monotonie. E timp pentru muncă. Şi timp pentru iubire”. A spus-o Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s