Station for two/Gară pentru doi

A real film, lost in the meanders of the present. And perhaps I have inadvertently left somewhere … in a station unwarranted, if not life would be extinguished at the end of March, Liudmila Gurcenko. The actress, known even to the Romanian public in Russian film “Station for two” (1983) or the film “Mother” (1977) directed by Elisabeta Bostan. Russian film star career that spans six decades and has almost 100 films. And who will want to (re) seeing the movie “Station for two” will be the revelation of an actress with great potential, Nikita Mikhalkov nemaipunând counting the exception in a secondary role. We used to hear everywhere the English “icon” (model, idol, etc..) “He was an icon,” is an icon. ”
If you allow me a personal opinion, to be fashionable I would say that for me Ludmila Gurcenko was and is an icon, but I prefer to think of a great actress. And, ultimately, an icon may be even freshly blooming tree in the upper house. Let your life be fragrant garden, never missed a train!

Un film de referinţă, pierdut prin meandrele pre­zen­tului. Şi poate că l-am fi lăsat in­vo­luntar undeva… într-o ne­cu­venită ga­ră, dacă nu s-ar fi stins din viaţă, la finele lu­nii martie, Liudmila Gur­cen­ko. Actriţa, cunoscută şi pu­bli­cului român măcar din fil­mul rusesc „Gară pentru doi” (1983) sau din pelicula „Mama” (1977) regizată de Elisabeta Bostan. Cariera acestui star al cinema­to­gra­fi­ei ruse se întinde pe şase decenii şi numără aproa­pe 100 de filme. Iar cine va dori să (re)vadă filmul „Gară pen­tru doi” va avea reve­la­ţia unei actriţe cu un po­ten­ţial extraordinar, nemai­pu­nând la so­co­tea­lă un Nikita Mihalkov de excepţie în rol secundar. Ne-am obişnuit să auzim la tot pasul en­gle­zescul „icon” (model, idol etc.): „A fost un icon”, „Este un icon”.
Dacă îmi permiteţi o opinie personală, ca să fiu la modă aş putea spu­ne că pentru mine Ludmila Gur­cen­ko a fost şi este un icon, dar prefer să o con­si­der o ma­re actriţă. Şi, până la ur­mă, un icon poate fi chiar şi copacul proaspăt înflorit din col­ţul casei. Să vă fie viaţa grădină în­mi­res­ma­­tă, niciodată uitată într-o gară!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s