Spring Symphony/ Simfonia primăverii

Waking up to life with the first hum of birds, as filled with the fragrance of flowers with the power to make you discover a world, a true symphony of colors.

History
It was once a poor man. He made all sorts of things for the dolls: ribbons, braid, clothes. Then he would sell at the market. One day, seeing the man and ended materials, the house found two rolls of red and white thread. Thinking, thinking, what can you do with them. Not long after I know what to do with them. Take two six,and they broke each plait. He was very fascinated by what had created. and add a small painting that caught the braid. It was also thinked . How to call this creative? I know! March because we are healthy in March and the first day of the month. These things will be gifted by men, women as a gift. and made several models. So the news went about this all over the world. and people celebrate this day because they wanted to keep in memory that day that poor invented the symbol of spring and renewal. Time then, to smile, to be loving and optimistic and let us embrace the spring and its beautiful colors.

Spring Wool
To respect tradition, martisorul be linked to sunrise on the first day of March. He carries from 1 March until victory shows signs of spring: to hear the cuckoo singing, or pink cherry blossoms until, coming up stork or swallow. Then march not throw, but binds to a rose or a blossoming tree, to bring us luck. Thus remains as a living incarnation of the joy, the love of life, a sign that we, people greet the spring with the rebirth of nature. March remains, over time, the symbol of the sun’s powerful and spiritual purity. Did you ever think, ever, it does give a trinket to give a glimpse of the sun? World of Wool is selling the gate again, spring is no exception. Find the different models:
http://worldofwool.wordpress.com

Nu există ceva mai frumos decât să te trezeşti dimineaţa şI să simţi primăvara cum te atinge cu lumina ei suavă. Să simţi cum te trezeşti la viaţă odată cu primul zumzet al păsărelelor, cum te umpli de energie odată cu parfumul florilor ce te fac să pătrunzi într-o lume, într-o adevărată simfonie colorată.

Istorie
A fost odată un om sărac. Acesta confecţiona tot felul de lucruri pentru păpuşi: fundiţe, şnuruleţe, hăinuţe. Apoi le vindea la piaţă. Într-o zi, omul văzând că i s-au terminat materialele, a găsit prin casă două suluri de aţă albă şi roşie.
Se gândea, se gândea, ce poate să facă cu ele. Nu după mult timp ştiu ce să facă cu ele. Lua cele două aţe, rupse din fiecare şi le împleti. Fusese foarte fascinat de ceea ce crease. Şi adăugă un mic tablou de care prinse şnuruleţul. S-a tot gândit.Cum să denumesc această creaţie? Ştiu! Mărţişor, deoarece suntem în luna martie şi suntem în prima zi a lunii. Aceste lucruri vor fi dăruite de către bărbaţi, femeilor drept cadou. Şi facu mai multe modele.
Aşa s-a dus vestea, despre acest lucru, în toată lumea. Şi oamenii sărbătoreau această zi, deoarece doreau să păstreze în memorie acea zi în care săracul a inventat acest simbol al primăverii şi reînnoirii.
E timpul deci, să zâmbim, să fim iubitori şi optimişti şi să ne lăsăm îmbrăţişaţi de primăvară şi de minunatele ei culori.

Spring Wool
Pentru a respecta tradiţia, mărţişorul trebuie legat la răsăritul soarelui, în prima zi a lunii martie. El se poartă de la 1 martie până când se arată semnele de biruinţă ale primăverii : până se aude cucul cântând, până ce înfloresc cireşii ori trandafirii, până ce vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul nu se aruncă, ci se leagă de un trandafir sau de un pom înflorit, pentru a ne aduce noroc.
Rămâne deci, ca o întrupare a bucuriei de a trăi, a dragostei de viaţă, un semn prin care noi, oamenii salutăm renaşterea naturii odată cu venirea primaverii. Mărţişorul rămâne, peste timp, simbolul soarelui atotputernic şi al purităţii sufleteşti. V-aţi gândit, vreodată, ca a dărui un mărţişor
Înseamnă a dărui o fărâmă de soare?
Mărţişoarele din Lumea Lânii se poartă mereu, primăvara nu este o excepţie. Găsiţi modele diverse pe:
http://worldofwool.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s