Ok, LOVE!

“Love? Well, if sex is sweet and bitter death, love is one, and another, “says a line from the movie series” Oz – Federal Prison. ”
What has love got today is pointless to argue. But we can not turn our attention to the chemical formula of love …! It seems that the “coup de foudre” – love at first sight, the human lightning strikes, as the French say, there is no trace of romance, it all comes down to hormones, molecules and genes. At least so says the French researcher Lucy Vincent, author of the book “How we fall in love.” Lucy Vincent, who is a total professional necromancy, that a Ph.D. in neuroscience (being passionate about human brain function and exchange of molecules), it presents the latest findings on the book that feeling of love.
“Love is lightning eagerly awaited every man. Since time immemorial, man has been programmed to love, his brain is not fully satisfied unless he is addicted, “says Lucy, quoted by the daily Le Parisien. “It is a matter of survival of the species! When you meet someone, we know very quickly whether we like it or not. Once the operator selected, the individual is often unable to explain their choice. Since receiving a multitude of other messages, which is not at all aware. Chemical messages on food taste, genes or other erotic potential. Who is responsible for the circulation of them? Odors, and pheromones, odorless signaling some hormonal secretions. The purpose of these posts would be good as perpetuating our genetic capital. Respond to messages that we like. When two people who just met dine at the restaurant and was surprised that they want to order the same things I do not know that that is precisely why they are facing. ” Ok love Lucy … When lightning occurs, keep your brain a hormonal cocktail in an abnormal state of euphoria, and it just so long as it takes to design a copil.De a year and a half up to three years. Beyond this limit, the source of hormones dry, “says the author of the paper on the phenomenon of love. We must recognize that no one feels so good when he is thrown in front of such a truth, namely that we are even programmed to crush. Words such as “pheromones”, “dopamine, ‘”‘ endorphins’ “” `oritocin” greedy hiding behind the words of love.
Therefore would not be surprised that because of chemical mixtures love has now come quite snoabă! Snobbery you must be among the world and to spend more on Valentine’s Day to show that you love. In fact, love (well, chemicalize …) every day, not just in February – for example. And you could say that those trivia called cute plush toys, plush hearts and so on, can they have a purpose, namely to brighten life “chemicalize. Nor dare to think what is pheromones behind the love of freedom, or love of power …
Peace and love!:)

“Iubirea? Ei bine, dacă sexul este dulce şi moartea amară, iubirea este şi una, şi alta”, spune o replică din filmul serial “Oz – Închisoarea federală”.
Ce a ajuns iubirea în zilele noastre nu are rost să comentăm. Dar nu putem să nu ne îndreptăm atenţia asupra…formulei chimice a iubirii! Se pare că în acel “coup de foudre” – dragostea la prima vedere, care se abate asupra omului fulgerător, după cum spun francezii , nu se află nici o urmă de romantism, totul se reduce la hormoni, molecule şi gene. Cel puţin aşa afirmă cercetătoarea franceză Lucy Vincent, autoarea volumului “Cum ne îndrăgostim”. Lucy Vincent, care are o profesie total necromantică, respectiv doctor în ştiinţe neurologice (fiind pasionată de funcţionarea creierului omenesc şi de schimburile de molecule), îţi prezintă în cartea menţionată ultimele descoperiri pe tema sentimentului de iubire.
“Dragostea fulgeratoare este aşteptată cu nerăbdare de fiecare om. Dintotdeauna, omul a fost programat pentru a se îndrăgosti, creierul lui nu este pe deplin satisfăcut decât atunci când este dependent”, spune Lucy , citata de cotidianul Le Parisien. “Este o chestiune de supravieţuire a speciei! Atunci când întâlnim o persoană, ştim foarte repede dacă ne place sau nu. Odată operată selecţia, individul este adesea incapabil să îşi explice alegerea. Deoarece primeşte o multitudine de alte mesaje, de care nu este absolut deloc conştient. Mesaje chimice privind gusturile alimentare, genele, sau potenţialul erotic al celuilalt. Cine are sarcina vehiculării lor? Mirosurile, ca şi feromonii, nişte secreţii hormonale de semnalizare inodore. Obiectivul acestor mesaje ar fi perpetuarea cât mai bună a capitalului nostru genetic. Reacţionăm la mesajele care ne seamănă. Când două persoane care tocmai s-au cunoscut iau masa la restaurant şi se miră că vor să comande aceleaşi lucruri, nu ştiu că tocmai acesta este motivul pentru care se află faţă în faţă!”. Ok Lucy…Când se petrece dragostea fulgeratoare, un cocktail hormonal vă menţine creierul într-o stare anormal de euforică, şi aceasta exact atâta vreme cât este nevoie pentru conceperea unui copil.De la un an si jumătate până la maximum trei ani. Dincolo de această limită, izvorul hormonilor seacă”, spune autoarea lucrarii despre fenomenul de îndrăgostire.
Trebuie să recunoaştem că nimeni nu se simte prea bine când i se aruncă în faţă un asemenea adevăr, şi anume faptul că suntem programaţi până şi la îndrăgostire. Cuvinte precum “feromoni”, “dopamin`”, “endorfin`”, “oritocin`” se ascund hulpave în spatele cuvintelor de iubire.
Prin urmare, n-ar trebui să ne mire că din cauza amestecurile chimice iubirea a ajuns în prezent destul de snoabă! Snobismul că trebuie să fii în rândul lumii şi să cheltuieşti mult de Valentine’s Day ca să arăţi că eşti îndrăgostit. În fond, iubim (mă rog, chimizăm…) în fiecare zi, nu numai în luna februarie – de exemplu. Şi s-ar putea spune că fleacurile acelea drăguţe numite jucării din pluş, inimi din pluş şi aşa mai departe, poate îşi au rostul lor, şi anume de a înveseli viaţa “chimizată”.
Nici nu îndrăznesc să mă gândesc ce fel de feromoni se ascund în spatele iubirii de libertate, sau al iubirii de putere…
Peace and love!:)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s