The year of the Rabbit/Anul Iepurelui

2011 Year is, according to Chinese zodiac, the year of the Rabbit. But do not think something jaunty and no style! Because astrologers stresses that follows a period of great “challenge of rest, which in any case does not mean idleness, but well proven creativity and without haste, and especially insight. Knowing how to truly rest can become a very difficult task … And an example in terms of genuine rest in a world that offers a lot depending on the work and it not only provides Vatanen.
Tom Vatanen, a successful photographer in the Canadian magazine is about to receive the award for Photographer of the Year. But before the ceremony, are asked to leave urgently to photograph instead of a drama. On the way back, Vatanen Forget everything, and disappears into a forest. Where will not come back, because they begin to care for a baby rabbit hit by a car. Between the two will tie an interesting friendship, and will embark on a journey of discovery. At first, Vatanen will cross the northern Canadian lands with rabbit in your pocket, then pack it in, sometimes it will let go in front as a guide. Tom works as a lumberjack, befriends colorful characters, search for a new beginning, clear and almost poetic, with the rabbit! All impregnated with situations them with undisguised irony and comic to the civilization. “Le lievre of Vatanen – Vatanen’s Hare” is the film adaptation (2006) Finnish author Arto Paasilinna novel, novel appeared to us as the “Year of Rabbit . Actor Christopher Lambert, it embodies the Vatanen in this film (with a soundtrack signed by Goran Bregovic), considered by many as a small work of art. “Vatanen is the lesson about the rest! Because to survive in this world, it takes a long deployment, “said Lambert about the character played.
The story is about a lonely man who had a meeting with a rabbit. Otherwise, Paraphrasing Paasilinna, anyone can lead a life like that of Vatanen if he can quit one before …

Anul 2011 este, conform Zodiacului Chinezesc, anul Iepurelui. Să nu ne imaginăm însă ceva săltăreţ şi fără stil! Deoarece astrologii subliniază că urmează o perioadă de minunată “provocare a odihnei”, care în nici un caz nu înseamnă lene, ci creativitate bine pusă la punct şi fără grabă, şi mai ales introspecţie. A şti să te odihneşti cu adevărat poate să devină o sarcină destul de grea…Iar un exemplu în ceea ce priveşte odihna autentică într-o lume ce oferă multă dependenţă de muncă şi nu numai îl oferă Vatanen.
Tom Vatanen, fotograf de succes la o revistă canadiană, este pe punctul de a primi premiul pentru fotografia anului. Însă, înainte de ceremonia de decernare, este rugat să plece urgent pentru a fotografia locul unei drame. Pe drumul de întoarcere, Vatanen lasă baltă totul, şi dispare într-o pădure. De unde nu se va mai întoarce, deoarece începe să aibă grijă de un pui de iepure lovit de maşină. Între cei doi se va lega o interesantă prietenie, şi vor porni într-o călătorie iniţiatică. La început, Vatanen va străbate ţinuturile canadiene nordice cu iepurele în buzunar, apoi cu el în rucsac, uneori îl va lăsa să meargă în faţă, precum o călăuză. Tom lucrează ca tăietor de lemne, se împrieteneşte cu personaje pitoreşti, caută un nou început, senin şi aproape poetic, alături de iepure! Totul impregnat cu situa]ii comice şi cu nedisimulată ironie la adresa civilizaţiei.“Le lievre de Vatanen” – Iepurele lui Vatanen” este adaptarea cinematografică (din 2006) a romanului autorului finlandez Arto Paasilinna, roman apărut şi la noi sub titlul “Anul iepurelui”. Actorul Christopher Lambert, îl întruchipează pe Vatanen în acest film (cu o coloană sonoră semnată Goran Bregovic), considerat de mulţi o mică operă de artă. “Vatanen reprezintă lecţia despre odihnă! Deoarece pentru a supravieţui în această lume, este nevoie de multă detaşare”, spune Lambert despre personajul interpretat.
Povestea este despre un om singur care a avut o întâlnire cu un iepure. În rest, parafrazându-l pe Paasilinna, oricine poate duce o viaţă ca cea a lui Vatanen dacă ştie să renunţe la cea de dinainte…

LInk spre trailerul filmului

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s