Sun on the eyebrow in Romania/Soare pe sprânceană în România

A few days ago, when the rain with the wind outside is not embellished somewhere in downtown Bucharest, sun arised … Time, times, people raise the eyebrows at the sight of the wonder that sunny corner, finely engraved: “Anastasia Beverly Hills.”

How could we not such a surprise appearance in these times that you shed genes?? Although discrete „sunny place” had no way to not attract attention when it was being opened. More specifically, Anastasia Soare (which I refuse to call it enshrined Title Queen eyebrows in Hollywood because it is more than that) and opened its first beauty salon in Romania – also the first beauty salon in Romania – also the first salon in Europe in Bucharest at Hotel Radisson. Gone for 21 years in Romania, Anastasia Soare has gained fame in the U.S., arching eyebrows of Hollywood stars by technical based on mathematical formulas and studies on facial proportions. Michelle Obama, Victoria Beckham, Oprah, Penelope Cruz, Paris Hilton, Lisa Marie Presley and many other VIPs have passed through her hands. Salon has just opened in Bucharest is dedicated forceps and makeup, with technical used for VIP just mentioned. Lounge Cosmeticienele attended courses taught by Anastasia in Los Angeles and beauty products that are in the room are part of a range she had done. In addition, a kit with the same brand and contains a template for eyebrows, powder, gel and a pencil, all created by her Salon clients can maintain their eyebrows at home.
AMERICAN DREAM
Cochet, luxury nesfidător a well-tempered. By a strange time loop, reminds me of one salon
cosmetic one (ironically, the neighborhood), where a once a month accompanied my grandmother as a child. Only one hour pleasure to sit quietly in a corner instead of a story, the beautiful women shades (which chatting nice and not telltale ), whose sole concern was to make women look great in a city like then, but it is now and grandparents before they die:

„What I was and what I got”. I wake up in the melancholy Want to compensating the Anastasia Soare. ” No, girls, I would like to forceps soul if I can, but do not let me actually do not really have time. Americans love that embodies”the American dream”.
Daughter of tailors in Constanta, Romania during the communist left and worked hard. Work 12 hours a day at a beauty salon in LA with only one day off per week. During days off going to the library, where study Da Vinci’s sketches I would like to talk about Da Vinci, girls, do not I retire. “Everyone must feel like a star here,” said Anastasia while entering the room to swirl. And the “vortex” would like to talk about how the moon, stars and eyebrows! “I wanted much to open this salon in Romania because the country in which we live. And all the women here know that any such move and whatever happens, remain a distinct elegance.” “It’s an experience that our client must live! A woman came to us yesterday in Turkey – is here in the hotel. He came to see what happens (observed preparations for the inauguration), he did not know who I am. I invited her to a “pension hearing.” Finally he said he felt fine … I like seeing the joy client “, said Anastasia. There are a beauty salon, a lunapark are combined with a course in psychology or philosophy, or simply a course on how to feel good about whatever it is! “We made a philosophy of the brow” Anastasia continues, as if reading my thoughts would be poetic rather than cosmetic. Meanwhile tighten curious media. With quick movements, Anastasia demonstrate their technique on one, two, three “subjects”. Simultaneously, talks.
PHILOSOPHY
Later I had to tell him that if he teaches courses on my word that I would not like to learn how to enter retirement (though …), but the mother would be delighted to hear that! I did not even need the full phrase, as “remnants” of sentences is the spice of metaphor brow!
“It’s a technique matematique here … … eyebrow Asian bone structure, for example, increases other than Caucasian brow … It is a mathematical formula that we find and Da Vinci … Usually, the distance between eye is another eye … I can do the eyebrow Pythagorean theorem … is not like a haircut Pensatul … In everyday life, not an eyebrow is not ideal … You how to grow an eyebrow if you do not care for, “Anastasia apoteotic end, leaving me with a fantastic view of the flower in mind eyebrows.
“You make your own eyebrows?!?”, someone asks Anastasia. Question on the planet glossy is interrupted by a basket of lilies: “I am from my niece, Luke,” she said excited, but no tears in … upper brow. I dare to ask if everything was bored to be called queen eyebrows. He laughs. “Sometimes, when I recommend, I answer:” A, a, a, you’re the one with the eyebrows, I believe that I have right now my name has become synonymous …». police eyebrows! There were cases – rare, indeed, when I asked when is the next concert: I was confused with singer Anastacia! can talk for hours about what I do, my life, but now I have to run! ”
Give to leave. “However, Miss, you do not want to compensating the Anastasia?” The risk of leaving the schools girls in Los Angeles feel that “life is empty without poetry,” I answer: “No, but I want to tell me to grow indefinitely as eyebrow.” Beverly Hills Bucharest leaving little haunted by that philosophy brow that I would never have guessed it would be if this woman came in to explain it hell of a town where only a revolution can have lots of eyebrows victory.

Zilele trecute, când pe afară se întrecea ploaia cu vântul necos¬metizat, undeva în centrul Bucureştiului, răsărise soarele… Vremea, vremurile, oamenii ridicau din sprâncene a mirare la vederea acelui colţişor însorit, fin inscripţionat: “Anastasia Beverly Hills”.

Cum să nu mire o asemenea apariţie în aceste timpuri care îţi năpârlesc genele?!? Deşi discret, “însoritul” loc nu avea cum să nu atragă atenţia, mai ales că tocmai se inaugura. Mai precis, Anastasia Soare (pe care refuz să o numesc cu titlul consacrat de “Regina sprâncenelor de la Hollywood”, deoarece este mai mult decât atât) şi-a deschis primul salon de cosmetică din România – totodată primul salon din Europa, în incinta Hotelului Radisson din Bucureşti. Plecată de 21 de ani din România, Anastasia Soare şi-a câştigat celebritatea în SUA, arcuind sprâncenele vedetelor de la Hollywood printr-o tehnică bazată pe formule matematice şi studii despre proporţiile feţei. Michelle Obama, Victoria Beckham, Oprah, Penelope Cruz, Paris Hilton, Lisa Marie Presley şi multe alte VIP-uri au trecut prin mâna ei. Salonul tocmai deschis la Bucureşti este dedicat pensatului şi machiajului, cu tehnica folosită în cazul VIP-urilor tocmai menţionate. Cosmeticienele salonului au participat la cursuri susţinute de Anastasia în Los Angeles, iar produsele pentru înfrumuseţare ce se găsesc în salon fac parte dintr-o gamă realizată chiar de ea. În plus, cu o trusă purtând acelaşi brand şi care conţine un şablon pentru sprâncene, pudră, gel şi un creion, toate create de ea, clientele salonului îşi pot întreţine acasă sprâncenele.

AMERICAN DREAM

Cochet, de un lux nesfidător, bine temperat. Printr-o ciudată buclă a timpului, salonul îmi aduce aminte de unul de cosmetică (culmea, de cartier), la care o însoţeam odată pe lună pe bunica mea, copil fiind. Numai de plăcerea de a sta o oră cuminte, într-un colţ al unui loc de poveste, cu femei mi¬nunate (care sporovăiau frumos şi nebârfitor), a căror unică preocupare era să le facă pe femei să arate minunat într-un oraş plăcut pe atunci, dar care a ajuns acum precum vorba bunicii înainte de a muri: “Ce-am fost şi ce-am ajuns”. Mă trezesc din melancolia “nepotri¬vită” fetele şcolite la Los Angeles: “Vreţi să vă penseze Anastasia Soare?”. Nu, fetelor, aş vrea să îi pensez eu sufletul dacă se poate, dar nu o să mă lase, de fapt nu prea are timp. Americanii o iubesc, pentru că întruchipează “the American dream”. Fiică a unor croitori din Constanţa, a părăsit România în timpul comunismului şi a muncit din greu. Lucra 12 ore pe zi la un salon de frumuseţe din LA, cu numai o zi liberă pe săptămână. În timpul zilelor libere mergea la bibliotecă, unde studia schiţele lui Da Vinci. Aş vrea să îmi vorbească despre Da Vinci, fetelor, nu să mă penseze.

“Fiecare trebuie să se simtă ca un star aici”, spune Anastasia în timp ce intră în salon ca vârtejul. Iar “vârtejul” ar vrea să vorbească despre câte în lună, stele şi sprâncene! “Îmi doream de mult să deschid acest salon în România, pentru că este ţara în care am trăit. Iar femeile de aici ştim cu toţii că, prin orice ar trece şi orice s-ar întâmpla, rămân de o cochetărie aparte.” “Este vorba despre o experienţă pe care clientul nostru trebuie să o trăiască! A venit ieri la noi o femeie din Turcia – stă aici în hotel. A venit să vadă ce se întâmplă (observase pregătirile de inaugurare), nu ştia cine sunt. Am invitat-o la o «şedinţă de pensat». La sfârşit a spus că se simte frumoasă… Îmi place să văd bucuria clientului!”, mărturiseşte Anastasia. Nu mai sunt într-un salon de cosmetică, sunt într-un lunapark combinat cu un curs de psihologie ori filosofie, ori pur şi simplu un curs despre cum să te simţi bine orice ar fi! “Putem face o filosofie a sprâncenei”, continuă Anastasia, de parcă mi-ar fi citit gândurile mai degrabă poetice decât cosmetice. Între timp se strânge presa curioasă. Cu mişcări rapide, Anastasia îşi demonstrează tehnica pe unul, doi, trei “subiecţi”. Simultan, vorbeşte.

FILOSOFIA

Aveam să îi spun mai târziu că, dacă ar preda cursuri, pe cuvântul meu că m-aş înscrie nu ca să învăţ să pensez (deşi mama ar fi încântată…), ci ca să o ascult! Nici nu am nevoie de fraza completă, deoarece “rămăşiţele” de fraze constituie sarea şi piperul metaforei sprâncenei!

“E o tehnică mate¬matică aici… Structura osoasă… Sprânceana asiatică, de exemplu, creşte altfel decât sprânceana caucaziană… Este o formulă matematică pe care o găsim şi la Da Vinci… De obicei, distanţa dintre ochi reprezintă un alt ochi… Pot să vă fac teorema lui Pitagora pe sprânceană… Pensatul nu este ca o tunsoare… În viaţa de toate zilele, nici o sprânceană nu e ideală… N-ai cum să creşti o sprânceană dacă nu o îngrijeşti!”, încheie apoteotic Anastasia, lăsându-mă cu fantastica viziune a unei sprâncene-floare în minte.

“Dumneavoastră vă faceţi singură sprân¬cenele?!?”, o întreabă cineva pe Anastasia. Întrebarea de pe planeta glossy este întreruptă de un coşuleţ cu crini: “Sunt de la nepoata mea, Luca”, spune ea emoţionată, dar fără lacrimi în… colţul sprâncenei. Îndrăznesc să o întreb dacă nu s-a plictisit să tot fie numită Regina sprâncenelor. Râde. “Uneori, când mă recomand, mi se răspunde: «A, a, a, tu eşti cea cu sprâncenele! Cred că nu le am în regulă acum…». Numele meu a ajuns sinonim cu poliţia de sprâncene! Au existat şi cazuri – rare, e drept, când am fost întrebată când am următorul concert: m-au confundat cu solista Anastacia! Pot să vorbesc ore în şir despre ceea ce fac, despre viaţa mea, dar acum trebuie să alerg!”

Dau să plec. “Totuşi, domnişoară, nu vreţi să vă penseze Anastasia?” Cu riscul de a lăsa fetelor şco¬lite la Los Angeles impresia că “fără poezie viaţa e pustiu”, răspund: “Nu, dar aş vrea să îmi povestească la nesfârşit cum creştem sprânceana!”. Ies din micul Beverly Hills bucureştean bântuită de acea filosofie a sprâncenei pe care n-aş fi bănuit-o niciodată dacă n-ar fi venit femeia asta dată naibii s-o explice într-un Bucureşti în care doar o Revoluţie a sprâncenelor mai poate avea sorţi de izbândă.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s