Beauty School and good manners/Şcoala de frumuseţe şi bune maniere

Petit Paris has a long tradition in terms of “trimming, shaving and milling to the salon.” But old habits were a little lost, as they were lost and more of the charm of old Bucharest. There are people who believe in the resurrection of the true “beauty salons” of another form of hairdressing school and why not, behavior ….! Who could imagine today that, for example, “the biggest room in the country” (the barber’s shop) was Vacaresti?? Let’s not forget that the medieval fair barbers in Bucharest were one of the top guilds. And when European fashion entered our lands, complicated hairstyle Romanian women began to take more than , Meaning the nineteenth century a revolution in capillary fashion says Cornel Saru-the hottest hairstylist in Romania, one of the landmarks in artistic hair from us. His story began somewhere in the stylish old Bucharest, where his father had barbershop Frascati. “I learned a lot from him, it’s a family tradition. And it was a customer … A bit selective, everyone was clean, fragrant, washed, shaved … In my way, I was a pioneer! As a child I knew I wanted to bring beauty to people’s lives, teaching challenge implies a change of image, especially for a woman. Of course, tradition and family made their mark in the selection of this domain. “In 1990, Cornel Saru became graduate of Cooperative Hygiene qualification, his job as the first attestation. Then he had the chance of the first majors in Germany where I discovered what’s hairstyling in 90 years I had my first country in Germany, that was the moment that propelled me, I saw that it could be better. Nobody says you’re good at this job if you are dressed I do not know how, but … attitude creates power. ” Cornel Saru is famous alumnus Toni & Guy Academy, London a specialized institution that dream any hair stylist. They have also, training and exchanges of experience in the Netherlands, Italy, Spain, France and England. Since 1996, every year has earned a specialization in haircut and color. Completes courses in 2007-2008 Vidal Sassoon Academy Trend Collection, London, and after graduation rates this prestigious academies in the UK I get the title International Master. Concept But … 2005 was the year in which Cornel Saru managed to build a new concept of beauty in the Romanian industry, opening his own professional hairdressing salon. “It had ceased longing so stylish and unique world of old Bucharest, which came into my father’s barbershop. I did something that Romanians generally had little courage to do: a specialized salon only hair salon where people come for changes in general to hair and why not in life. ” Then some time passed, and after missing one beautiful luxury never actually times has not gone off, even amplified: “A school of hairdressing! and behavior, why not. ” He opened it in 2009, being the first institution of its kind in Romania, which operates as a British methodology, with hours of theory and practice. “Permanent education and development (for both beginners and for the initiated or advanced). “intensive courses colorimetry, haircut, styling and especially communication courses. Once people worked in a salon know how to attract customers (as a humorous example, if you were a loyal customer of the salon, acquired various rights, such. As the right to be rub with quinine for the destruction of scurf!), primarily through the professionalism and conduct. We have days when me and we lay all students in a circle, as in psychological circles! For example, the first student says “I am … I came here to …”, I wonder Is one way Is interesting which has each of the parents, friends, community … friends, because in the future will not only be a hairstylist, The school has several levels of qualification: “For example, assume a level 18 weeks course that develops basic knowledge of theallowing the hair after graduate courses to receive diploma issued by the Ministry of Education and Research. (Recognized in Romania and the EU), with qualifications in the hairdressing profession. “Where are some of the graduates now? “At the moment some have left the country in England and most of those who went out working. It’s an area where ground level is highly appreciated, which is why we begin this month and make-up courses – a very sought newest. Impression After 20 years of hair cutting, styling spray and still go to the majors, abroad, at least three times a year. “I will not disappear from the landscape. But it appears to occur rarely, but well. To leave a lasting impression, “Cornel Saru thinks aloud while an organ-grinder is strain and spectral implausible on its site Lipscani remembers times when his father was a barber in the world now long gone. “Romania in general what tasted nice … This landscape, no matter how bad it would be days (even in times of war people seem to attach more attention to your look …), is in our power to revive, re-educated by passing it through the school of beauty and good manners!
Maybe it’s a conviction, but a pleasant conviction …”.

Micul Paris are o lungă tradiţie în ceea ce priveşte „tunsul, rasul şi frezatul la salon”. Numai că vechile obiceiuri s-au cam pierdut, aşa cum s-au pierdut şi multe altele din farmecul vechiului Bucureşti. Există însă oameni care cred în reînvierea adevăratului „saloane de frumuseţe” de altădată, sub forma şcolii de coafură şi de ce nu…de comportament! Cine şi-ar putea închipui astăzi că, de exemplu, „cel mai mare salon din ţară” (de frizerie) a fost Calea Văcăreşti?!? „Să nu uităm că bărbierii aveau în târgul medieval al Bucureştilor una dintre primele bresle. Iar când moda europeană a pătruns pe plaiurile noastre, coafura complicată a româncelor a început să prindă mai mult decât 

, secolul al XIX-lea însemnând o revoluţie în materie de modă capilară”, spune Cornel Saru- cel mai în vogă hairstylist din România, unul dintre reperele artistice în domeniul coafurii de la noi. Povestea lui a început undeva în vechiul şi stilatul Bucureşti, unde tatăl său avea frizeria Frascati. „Am învăţat foarte multe de la el, e o tradiţie de familie. Şi era o clientelă… Un pic selectivă, toată lumea era curată, parfumată, spălată, bărbierită…În felul meu, am fost un pionier! Deoarece de copil am ştiut că vreau să aduc frumuseţe în viaţa oamenilor,învăţându-i provocarea pe care o presupune schimbarea de imagine, mai ales în cazul unei femei. Desigur, tradiţia de familie şi-au pus amprenta în alegerea acestui domeniu”. În 1990, Cornel Saru devenea absolvent al cursurilor de calificare ale Cooperativei Igiena, ca primă atestare în meseria sa. Apoi, a avut şansa primei specializări în Germania „Acolo am descoperit ce înseamnă hairstyling-ul, în anii 90 am avut prima mea ieşire din ţară în Germania, acela a fost momentul care m-a propulsat, am văzut că se poate şi mai bine. Nimeni nu spune că eşti bun în meseria asta dacă eşti îmbrăcat nu ştiu cum, dar…atitudinea creează puterea”. Cornel Saru este absolventul renumitei Academii Toni&Guy, din Londra, o instituţie de profil la care visează orice hair-stylist. Au urmat, de asemenea, training-uri şi schimburi de experienţă în Olanda, Italia, Spania, Franţa şi Anglia. Începând din 1996, în fiecare an a obţinut diplome de specializare în tunsoare şi culoare. În anii 2007-2008 definitiveaza cursurile Trend Collection-Academia Vidal Sassoon Londra, iar în urma absolvirii cursurilor acestei prestigioase academii din Regatul Unit obţine titlul de de International Master. Concept Dar…2005 a fost anul în care Cornel Saru reuşea să construiască un nou concept în industria românească de înfrumuseţare, deschizându-şi propriul salon profesional de coafură. „Nu se stinsese dorul după lumea aceea stilată şi aparte din vechiul Bucureşti, care venea în frizeria tatălui meu. Am făcut un lucru pe care românii în general nu prea aveau curajul să-l facă: un salon specializat numai pe păr, un salon în care lumea vine pentru schimbări- în general la păr şi în viaţă de ce nu!”. Apoi, a mai trecut ceva vreme, şi dorul acela după frumosul lux al vremurilor de fapt niciodată apuse nu s-a stins, ba chiar s-a amplificat: “O şcoală de coafură! şi de comportament, de ce nu”. A deschis-o în 2009, find prima instituţie de acest gen din România care funcţionează după o metodologie britanică, cu ore de teorie şi practică. “Educare permanentă şi evoluţie (atât pentru începători cât şi pentru iniţiaţi sau avansaţi).“Cursuri intense de colorimetrie, tuns, styling dar mai ales cursuri de comunicare. Pe vremuri oamenii care lucrau într-un salon ştiau cum să-şi atragă clienţii (ca un exemplu umoristic, dacă erai client fidel al unui salon, căpătai diverse drepturi, cum ar fi dreptul de a fi fricţionat cu chinină pentru distrugerea mătreţei!), în primul rând prin profesionalism şi comportament. Avem zile în care eu şi cursanţii ne strângem toţi în cerc, aşa ca în cercurile psihologice! De exemplu, la început cursantul spune în acest„eu sunt…am venit aici ca să…”, eu întreb , este o modalitate extraordinară de a ne cunoşte unii pe alţii, e interesant` pe care o are fiecare de la părinţi, prieteni, colectivitate…amici, pentru că în viitor nu vei fi numai un hairstylist, ci şi un om care poate aduce binele şi frumosul în vieţile altora”. Şcoala are mai multe nivele de calificare: „De exemplu, nivelul unu presupune 18 săptămâni de curs, care dezvoltă cunoştinţele de bază în domeniul coafurii oferind posibilitatea ca după terminarea cursurilor absolventul să beneficieze de diploma eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (recunoscută pe teritoriul României şi UE) , , cu calificare în meseria de coafor”. Unde sunt unii dintre absolvenţi acum? „în momentul de faţă unii au plecat din ţară în Anglia şi majoritatea celor care nu au plecat afară lucrează.E un domeniu care la nivel de masă este foarte apreciat, tocmai de aceea luna aceasta începem şi cursuri de make-up – mai nou un domeniu foarte căutat! Impresia După 20 de ani de tuns, vopsit şi coafat, încă mai merge la specializări, în străinătate, de cel puţin trei ori pe an. „Nu vreau să dispar din peisaj… Dar când apari, să apari rar, dar bine. Să laşi o impresie de lungă durată”, gândeşte Cornel Saru cu voce tare, în timp ce un flaşnetar se strecoară neverosimil şi fantomatic pe Lipscani-ul care îi aduce aminte de vremurile în care tatăl său avea în frizerie o lume acum demult apusă. „Românul în general gustă ce-i frumos…Acest peisaj, oricât de urâte ar fi vremurile (până şi în perioade de război oamenii parcă alocă mai multă atenţie look-ului…), stă în puterea noastră să îl reînviem, să îl reeducăm trecându-l prin şcoala de frumuseţe şi bune maniere!
Poate e o condamnare, dar o condamnare plăcută…”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s