When the waltz is drawn at random …/Când valsul se trage la sorţi…

What happens when you dream for many years to reach extraordinary New Year Concert in Vienna? Of course not arrive, but nothing can prevent you fro the concert!
Those who want him to places he assiduously reserves a year earlier, but with difficulty. Takes place every year on the morning of January. Dedicated special creations Strauss family (Johann Strauss I, Johann Strauss II, Josef Strauss and Eduard Strauss). Supported by the Vienna Philharmonic (founded 160 years ago) at the Wiener Musikverein. Usually, the hall, the Baroque, called Golden Hall or Hall is decorated with beautiful floral arrangements, brought from San Remo on the day concertului.”So many violins, especially many flowers in San Remo, which many snobs, Leave that Vienna was not compressed in the Wiener Musikverein hall! thought fizz is not long dress (not very … required).
It is difficult to get tickets for the concert it unique in the world – in its own way only broadcast in nearly 50 countries, with an audience of 50 million viewers. And since viewers are inserted ballet scenes filmed in the most picturesque places in Vienna, you can say yes Vienna was not compressed, the waltz it out on the streets of them, or avant-garde, through every pore. New Year’s Night (Sylvesterabend – St. Sylvester Night) has passed, Friends have divided the lucky marzipan candies – Glücksbringer (pig-shaped, clover or horseshoes), and classical music resounded in the streets where people dance the waltz rimuri, even if not directed! Therefore, you do not get to the concert, but what you can do in two hours, as the concert? For starters, you lose the first steps of the concert at Das Möbel – a place where you can buy the seat (unique) or where you stand on your coffee cup is placed. Yeah, pretty stupid to do that, while the Wiener Musikverein wonderful repertoire runs. Waltz, waltz, do not buy the seat comes to mind whether the Japanese are on the concert on the same chaire from last year. However, you are not famous concert at the counter but the counter of the cafe! Then, sol-fa-mi-re-do, a short the thirteenth century and then expanded), a shift in addition paradise „junk”- Vintage Nostalgiche Mode, a brief glimpse of the facade on Dorotheum largest auction house in Central Europe, a race through the beautiful garden inside the city – the hotel is”Das Triest” (favorite Robbie Williams and others) … Waltz, waltz, it’s not for a bus trip Ring-Linien, possibly more time just to admire the building e Otto Wagner, as ready as you say, the Empress Sissi, now the rhythmic beat of.
Tickets for the concert in January next year have been sold by now January this year, but seats will be chosen by lot! More specifically: those who wish to be placed on a waiting list, and concert attendance is decided by drawing lots mentioned. Forms must be completed on the Vienna Philharmonic site between 2 and 23 January and the draw for tickets priced between 30 and 940 euro takes place in March. But … Tickets are so highly valued that many Austrian families send their bookings from one generation to another! Although not part of the Austrian family aristocratele course that small Japanese are devoid of places, but why not hope that maybe someday, we will take his place! Until then, dream soul Vienna waltz, bis
“Blue Danube”, bis Radetzky şi “Gluck, Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr!”.

Ce se întâmplă când visezi de mulţi ani să ajungi la Concertul Extraordinar de Anul Nou de la Viena? Bineînţeles că nu ajungi, dar nimic nu te poate împiedica să dai târcoale concertului!
Cei care îl doresc asiduu îşi rezervă locuri la el cu un an înainte, dar cu greu. Are loc în fiecare an, în dimineaţa zilei de 1 ianuarie. Dedicat în special creaţiilor familiei Strauss (Johann Strauss I, Johann Strauss II, Eduard Strauss şi Josef Strauss). Susţinut de Filarmonica din Viena (înfiinţată în urmă cu 160 de ani) la Wiener Musikverein. De obicei, sala, în stil baroc, denumită Sala Mare sau Sala de Aur, este decorată cu aranjamente florale superbe, aduse de la San Remo chiar în ziua concertului. “Ce atâtea viori, ce atâtea flori aduse special de la San Remo, ce atâţia snobi, lasă că Viena nu s-a comprimat în sala de spectacole Wiener Musikverein!”, fâşâie gândul care nu are rochie lungă (nu …foarte obligatorie).
Este dificil să obţii biletele de intrare la concertul acesta unic în lume – în felul său, singurul difuzat în aproape 50 de ţări, cu o audienţă de 50 de milioane de telespectatori. Şi având în vedere că pentru telespectatori sunt inserate scene de balet filmate în locurile cele mai pitoreşti ale Vienei, se poate spune că da, Viena nu s-a comprimat, ea valsează pe afară, pe străzile ei, cu “dimensiunile” tradiţionaliste ori avangardiste, prin toţi porii. Noaptea de Anul Nou (Sylvesterabend – Noaptea Sfântului Silvestru) a trecut, prietenii şi-au împărţit bomboane din marţipan aducătoare de noroc – Glücksbringer (în formă de porcuşori, trifoi sau potcoave), iar muzica clasică răsună pe străzile oraşului unde oamenii dansează pe rimuri de vals, chiar dacă nu sunt dirijaţi!
Prin urmare, nu ajungi la concert, dar ce poţi face în două ore, cât ţine concertul? Pentru început, poţi pierde primele măsuri ale concertului la Das Möbel – un loc de unde se poate cumpăra scaunul (unicat) pe care stai sau masa pe care îţi este aşezată ceşcuţa cu cafea. Mda, cam stupid să faci asta, în timp ce la Wiener Musikverein se derulează minunatul repertoriu. Vals, vals, nu cumperi scaunul, intervine mental întrebarea dacă japonezii stau la concert pe aceleaşi “scaune” de anul trecut…
Totuşi, nu te afli la tejgheaua celebrului concert, ci la tejghea de cafenea! Apoi, sol-fa-mi-re-do, o scurtă “întâlnire” cu Palatul Imperial – Hofburg (construit în secolul al XIII-lea şi apoi extins), o tură pe lângă paradisul “vechiturilor” – Vintage Nostalgiche Mode, o scurtă licărire de privire pe faţada Dorotheum – cea mai mare casă de licitaţii din Europa Centrală, o fugă prin cea mai frumoasă grădină interioară a oraşului – se află la Hotelul “Das Triest” (preferatul lui Robbie Williams şi nu numai)… Vals, vals, nu mai e timp de o excursie cu autobuzele Ring-Linien, eventual mai e timp doar pentru admirarea clădirii poştei Otto Wagner, pentru că gata, cât ai zice Sissi împărăteasa, acum bat ritmic din palme la celebrul “Marş al lui Radetzky”.
Biletele pentru concertul din ianuarie anul viitor au fost puse în vânzare de acum, din ianuarie anul acesta, dar locurile vor fi trase la sorţi! Mai precis: doritorii trebuie să se înscrie pe o listă de aşteptare, iar prezenţa la concert este decisă de menţionata tragere la sorţi…Formularele se completează pe site-ul Filarmonicii vieneze între 2 şi 23 ianuarie, iar tragerea la sorţi pentru biletele cu preţuri cuprinse între 30 şi 940 euro are loc în luna martie. Dar…Tichetele sunt atât de preţuite încât multe familii austriece îşi transmit rezervările de la o generaţie la alta! Chiar dacă nu fac parte din aristocratele familii austriece, bineînţeles că micii japonezi sunt nelipsiţi de pe locuri, dar de ce să nu sperăm că, poate, cândva, le vom lua locul! Până la acel moment de vis, valsează Viena din suflet, bis “Dunărea Albastră”, bis Radetzky şi “Gluck, Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr!”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s