It’s show time, is white time!

There is a link to the White season, or period in which everyone thinks is Santa Claus… The new trend of international designers threw in the show world: White, but more white, all-white!
Calvin Klein is suddenly in love with Andersen’s Snow Queen, the House of Chanel has a passion for Scandinavian ice, Hermes House unbuttoning the buttons of a spotless white shirts, Gucci is suddenly glamorous and white, the list could go on. In addition, white gold, diamonds, pearls and wisdom besieged by the demands of a jeweler. Not to mention the cocktails … yes, white!. Then, the little black dress, followed the step by the little white dress. No less important are not left flower, blooming in white carnation buttonhole aristocracy (why not a white orchid). Black and white films removed from wafer (white!), black and white photos, everything is bathed in splendor at all monotonous, amospher reviving of the 20s, and why not, the Great Gatsby party!
A DuPont study warned in 2007 that white cars hold 62 percent of the market, and now other studies in the automotive field, White notes that passion horsepower is increasing. We are not surprised to see white on the first position. Follow the trend in the furniture industry, fashion and consumer products, where white supremacy has lately. Leatrice Eiseman concludes, executive director of Pantone Color Institute and author of a book known in the field – “Color: Messages and Meanings”.
The Norse are happy, considering the true source of inspiration for color sudden passion. Cosmopolitan world of fashion and let them enjoy, because he never breaks a man’s house fjord. But … Hyams Palms, the whitest sand beach in the world (according to the Guinness Book) is in full swing, and most visited buildings in the world the White House(Located at 1600 Pennsylvania Avenue Formal, NY, USA) is better [and … white (as most often “seen” character in the White House remains Abraham.
White: light, glow, a sign, an auspicious banner. The symbol of the cardinal points east and west, particularly, therapeutic, mysterious, hope, cycles of birth and sunset, rituals. It was found that during times of death always precedes her life and becomes white, in ancient times, the color of mourning (Middle keep this form of mourning was held in Europe and especially in the court of the kings of France). Maybe that’s why, coming back to the house Hermes, which resists ironic comments like “death row white shirt” the subtle metaphor of “one who rises above all things” …
White: the first tree, promise, hope. Black: hidden, invisible at night … It’s a strange time to fool white pawn moves black banality, fun, luxury, salt and pepper or extravagance, it’s show time! Show the world continues, leaving a sophisticated key hole the ancient beliefs of the natives of the Andaman Islands, which holds that man has red soul and black spirit …

Nu are vreo legătură cu anotimpul alb, sau cu perioada în care toată lumea se crede Moş Crăciun…Este noua tendinţă pe care designerii internaţionali o aruncă în spectacolul lumii: alb, cât mai mult alb, “all-white”! Calvin Klein este brusc îndrăgostit de Crăiasa Zăpezii a lui Andersen, Casa Chanel a făcut o pasiune pentru gheţurile scandinave, Casa Hermes descheie nasturii cămăşilor de un alb imaculat, Gucci e brusc glamour şi alb, iar enumerarea ar putea continua. În plus, aurul alb, diamantele, perlele asediază până şi bunul simţ al unui bijutier cu pretenţii. Nu mai vorbim despre cocktailurile… da, albe!. Apoi, the little black dress urmărită la pas de the little white dress…Nici florarii nu se lasă mai prejos, înflorind la butonieră aristocraţia garoafei albe (de ce nu o orhidee albă). Filmele alb-negru scoase de la naftalină (albă!), fotografiile alb-negru, totul se scaldă într-o splendoare deloc monotonă, reînviind amosfera aniilor 20 şi, de ce nu, petrecerile Marelui Gatsby!
Un studiu DuPont averiza în 2007 că maşinile albe deţin 62 la sută din piaţă, iar acum alte studii în domeniul auto notează că pasiunea cailor putere albi este în continuă creştere. “Nu suntem surprinşi să vedem albul pe prima poziţie. Industria urmează trendul din domeniul mobilei, al modei şi al produselor de consum, unde albul deţine supremaţia în ultima perioadă”, concluzionează Leatrice Eiseman, directorul executiv al Institutului Pantone Color şi autoarea unei cărţi cunoscute în domeniu – “Color: Messages and Meanings”.
Nordicii sunt fericiţi, considerându-se adevărata sursă de inspiraţie pentru brusca pasiune coloristică. Lumea cosmopolită a modei şi lasă să se bucure, deoarece niciodată nu strică un fiord la casa omului…Dar…Hyams Palms, plaja cu cel mai alb nisip din lume (conform Guiness Book) este “pe val”, iar în topul celor mai vizitate clădiri din lume Casa Albă (aflată la adresa oficială 1600 Pennsylvania Avenue, NY, USA) stă bine [i…white (la fel cum cel mai des “văzut” personaj din Casa Albă rămâne Abraham Lincoln…)
Alb: lumină, strălucire, un semn, un stindard de bun augur. Simbolul punctelor cardinale est şi vest, extrem, terapeutic, misterios, speranţa, ciclicitatea naşterii şi apusului, ritualuri. S-a considerat de-a lungul vremurilor că morţii îi precede întotdeauna viaţa şi albul devine, din cele mai vechi timpuri, culoarea doliului (Orientul păstrează această formă de doliu iar în Europa a fost păstrată mai ales la curtea regilor Franţei).Poate tocmai de aceea, revenind la Casa Hermes, aceasta rezistă comentariilor ironice de genul “cămaşa albă a condamnaţilor la moarte”, prin subtila metaforă a “celui care se ridica deasupra tuturor lucrurilor”…
Alb: primul arbore, fagaduinta, speranta. Negru: ascuns, invizibil, noaptea…A venit o stranie vreme a nebunului alb care mută pionul negru, banalitate , distracţie, lux, sare şi piper sau extravaganţă, it’s show time! Spectacolul lumii continuă, lăsând o sofisticată gaură a cheii pentru credinţele străvechi ale băştinaşilor din insulele Andaman, care afirmă că omul are suflet roşu şi spirit negru…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s