Retrofuture/Retroviitorul

In the ’50s, SF movies who had familes in the kitchen for everyone’s looked like the ’50s, houses in the’50s ,and eating breakfast the ’50s! The difference was that the kitchen and breakfast house were in a station that interstellar travel is “dark” cosmic.Reassuring message of these films was that the future may be different than this, that only the details will change, that life will remaint he same.
But the world is far from being evaded ever changes, all times have seemingly scattered pockets any industrial revolution, information.
Jump experts to assess the changes, commenting that such promising new revolution jumps to progress to human society.But as said Dr. Paul Strassmann (renowned American specialist in information technology), “live period when rapid progress, situation seems to worsen, as they are accompanied by disintegration and realcătuire relations, positions and lifestyles “Already those who have as their object of study consumer society give some “warnings” which might sound somewhat strange.
For example, they warn that brands should be more careful in 2011 with a “client-consumer” important, namely that women “ought not masculine to them! “It also stresses that 2011 could present interesting issues regarding:Healthy products (and low-cost!) to provide as much information on the package, increasing interest in farms.(“Because its people have noticed that lately a growing interest in gardening, for nature, organic products).In addition, in 2011 and could see some job “permanently displaced” technology.
Once more, specialists, reassure us, saying that everything perceived to be negative.
It is true that one can not perceive the transition to a new reality without fear and confusion, but we can not let stand in the way of existential boredomto stand in the way of progress!Whatever the new order (economic, if you will, that everything was ranked the economy as a dismal science …) roots keep us young and healthy could be a must-have of the moment!

În anii ’50, filmele SF prezentau familii în bucătării care pentru toată lumea arătau ca nişte bucătării ale anilor ’50, aflate în case din anii ’50, şi mâncând micul dejun al anilor ’50! Deosebirea era că bucătăria, casa şi micul dejun se aflau într-o staţie interstelară care se deplasa în “întunericul” cosmic. Mesajul liniştitor ale acestor filme era că viitorul nu poate fi altfel decât prezentul, că doar detaliile se vor schimba, că viaţa va rămâne, în principiu, la fel. însă lumea este departe de a fi ocolită vreodată de schimbări, totdeauna vremurile au aparent rătăcite prin buzunare vreo revoluţie industrială, informaţională…Specialiştii sar să aprecieze schimbările, comentând că asemenea revoluţii promit noi salturi spre progresul societăţii umane. Dar, după cum spunea dr. Paul Strassmann (reputat specialist american în tehnologia informaţiilor), “atunci când trăim perioade de progres rapid, situaţia pare a se înrăutăţi, deoarece ele sunt însoţite de o destrămare şi realcătuire de relaţii, poziţii şi stiluri de viaţă”. Deja cei care au ca obiect de studiu societatea de consum dau câteva” avertismente” care ar putea suna oarecum straniu. De exemplu, ei avertizează că brandurile ar trebui să fie mai atente în 2011 cu un “client-consumator” important, şi anume femeile pe care “n-ar trebui să le mai masculinizeze!”. De asemenea, subliniază că 2011 ar putea prezenta aspect interesante în ceea ce priveşte: produsele sănătoase (şi low-cost!) care să prezinte cât mai multe informaţii pe ambalaj, creşterea interesului pentru ferme (“deoarece s-a observat că oamenii manifestă în ultima vreme un interes tot mai mare pentru grădinărit, pentru natură, pentru produsele organice). în plus, în 2011 s-ar putea vedea anumite locuri de muncă “permanent strămutate” de tehnologie, dar tot ei, specialiştii, ne liniştesc, spunând că nu trebuie totul perceput în mod negativist.
E adevărat că nu se poate percepe trecerea la o nouă realitate fără teamă şi confuzie, dar nu putem lăsa plictiseala existenţială să stea în calea progresului! Oricare ar fi noua ordine (economică-dacă vreţi, că tot a fost economia clasată drept o ştiinţă deprimantă…), a ne păstra rădăcinile tinere şi sănătoase ar putea constitui un must have al momentului!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s