O cafea cu istorie/ A coffee with history

Bulevard de basm pe care domniţele în rochii lungi se plimbau cu trăsuri trase de cai frumoşi conduse de vizitii. Domniţele erau fie însoţite de domni îmbrăcaţi în frac, fie singure accesorizate cu umbreluţe de soare, cu pălărioare…
Calea Victoriei locul unde îţi întâlneai iubirea, unde copii se sărutau pentru prima oară fără ştirea părinţilor. Zisă în epocă “Podul Mogoşoaiei” a fost construită pentru a asigura o cale de legătură între moşia voievodului, Mogoşoaia şi palatul domnesc, amplasat în apropierea Curţii Vechi. Noua arteră devine drumul principal al capitalei, de-a lungul ei construindu-se case boiereşti, biserici, hanuri, hoteluri, prăvălii, magazine de lux, cafenele şi instituţii de stat
Cafenele, magazine toate te îmbiau să intri şi să asculţi povestea oraşului. Aici, toţi se cunoşteau între ei, depănau amintiri.

STOP!

Suntem în secolul XXI, iar Calea Victoriei, a rămas un boulevard încărcat cu amintiri, plin de istorie şi farmec. Caii care traversau odinioară bulevardul s-au transformat în prezent în cai putere, domniţele în rochii lungi se îmbracă după ultimele tendinţe ale modei, de la designeri celebri, starea de lux îşi pune în continuare amprenta asupra Căii Victoriei .Cafenele, însă păstrează izul primitor de atunci şi răspândesc povestea oraşului în continuare.

Blues CAffe

Mergi agale pe Calea Victoriei şi dintr-o dată ochii zăresc o mică parte din trecutul epocii de aur. Miroase a istorie, în centrul vechi al Bucureştiului. Când păşeşti pentru prima dată în pasajul Vilacross ţi se deschide în faţa ta o lume. O lume de vis în care oamenii stau şi socializează la terase, deasupra “oraşului” respiră aer proaspăt, într-un colţişor al lor,detaşaţi de haoul din marea meteropolă. Acest sentiment de lume personală îl ai de fiecare dată când ajungi în acest loc. Aici îţi încarci bateriile pentru o nouă zi de muncă, sau te pregăteşti cu brio pentru un examen sau pur şi simplu te relaxezi, la o ceaşcă de cafea.
Blues Caffe este un exemplu de cafenea de care nu te-ai mai despărţi. Muzica se potriveşte de minune cu o cafea bună.
Seara se lasă peste oraş şi uşor uşor dorul de cafea al românilor revine, căci cafeaua nu are oră..Istoria face cafeaua, nu invers.Poftiţi de savuraţi istorie pe Calea Victoriei!

Avenue fairytale princess in long dresses that were walking around with beautiful horse drawn carriages led by the coach. Princesses were accompanied by gentlemen dressed in tails, either alone accessorized with sun umbrellas, hats …
Victory Road where you met the love, where children are kissed for the first time without parents knowledge. Called the era “Mogoşoaia Bridge” was built to provide a path linking the prince’s estate, Mogoşoaia royal palace, Located near the Old Court.
New artery becomes the main road of the capital, along the houses they are building their Boyar, churches, inns, hotels shops and government buildings. Cafes, shops all invites you to go and listen to the story of the city.Here, everyone knew each other, debug memories.

STOP!
We are in XXI century, and Victoria, remained a boulevard filled with memories, full of history and charm. Horses crossing the boulevard once now turned into horsepower, princess dress in long dresses according to the latest trends in fashion from famous designers, luxury state still puts stamp on Victory Way. Cafes, but retains flavor when welcoming city and spread the story further.

Blues Caffee

Go slowly on Victory Road and suddenly you see a small part of the past golden era.
It smell history in the old center of Bucharest. When you step in the passage Vilacross for the first time in your face is opening world. A dream world where people sit and socialize at the terraces above the “City” breath of fresh air in a corner of their own, detached from the chaos of the great metropola. This personal sense of the world have it every time you get to this place.
Here you charge the batteries for another day of work, or you successfully prepare for an exam or simply relax over a cup of coffee.
Blues Caffee is an example that you do not you ever break up. The music fits well with a good coffee.
Evening easily leave the city and easily miss the Romanians is coffee, for hours .. history of coffee is not coffee, not vice versa.
Here’s the history on Victory Road enjoy!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s